EN | RS
EURIBOR LIBOR za EUR BELIBOR
Rocnost Vrednost Rocnost Vrednost Rocnost Vrednost
REFERENTNE KAMATNE STOPE CENTRALNIH BANAKA
Institucija Vrednost
Narodna banka Srbije RSD
Evropska centralna banka EUR
** Kamatne stope u procentima na godišnjem nivou.