EN | RS

Bez valutne klauzule

Opšte informacije

Halkbank vam nudi kredite za uštedu energije koji su namenjeni svima vama koji brinete o svojim troškovima, a u isto vreme želite da poboljšate kvalitet svog života. Ovi krediti služe za finansiranje nabavke opreme, kao i za izvođenje radova kojima se unapređuje energetska efikasnost.

Ovim kreditima možete da finansirate:

  • revitalizaciju grejne mreže
  • izolaciju stambenih prostora
  • unapređenje i zamenu prozorskih sistema
  • instalaciju pametnih energetskih sistema
  • kupovinu toplotnih pumpi i sl.

Prednosti

Krediti se odobravaju:

  • Sa periodom otplate do 71 meseca
  • Sa varijabilnom kamatnom stopom

Uslovi

Iznos

U zavisnosti od kreditne sposobnosti

Valuta kredita

RSD

Rok u mesecima

do 71 meseca

Učešće

Min. 30% od iznosa profakture/fakture

Nominalna kamatna
stopa (godišnja)

5,70% + 6M BELIBOR

Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva

1,50% od iznosa kredita, jednokratno

Obezbeđenje

U zavisnosti od stepena kreditne zaduženosti


Reprezentativni primer

Iznos profakture/fakture

350.000,00 RSD

Učešće

105.000,00 RSD

Iznos kredita

245.000,00 RSD

NKS (godišnja)

5,70% + 6M BELIBOR*

Rok u mesecima

36

Visina mesečnog anuiteta

7.516,66 RSD

Naknada banke 1,50%

1,50% (3.675,00 RSD)

Ukupan iznos za povraćaj

274.570,66 RSD

Ostali troškovi

246,00 RSD Kreditni biro

50,00 RSD Menica

Obezbeđenje

Menica

EKS

7,94%


*Vrednost 6M Belibora za obračun 1,07 %

Obračun na dan 09.06.2021. godine

Kalkulator

Pitanja

Na koji način se realizuju krediti za uštedu energije?

Krediti se realizuju uplatom sredstava na tekući račun pružaoca usluge.

Šta je EURIBOR i kako se utvrđuje?

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na evropskom međubankarskom tržištu. On predstavlja dnevnu prosečnu stopu po kojoj prvoklasne evropske banke međusobno nude na zajam neosigurana novčana sredstva.

Da li je moguće kroz ovaj kredit finansirati i propratne troškove po osnovu izvođenja radova?

Kod kredita sa valutnom klauzulom 30% obaveznog učešća klijenta je namenjeno za propratne troškove.