EN | RS

Akcijska ponuda sa stopom 1,40% i 1,70%

Opšte informacije

U želji da klijentima ponudi povoljne uslove oročenja, HALKBANK Vam nudi mogućnost oročenja Vaših slobodnih sredstava na štednju, na rok od 12 meseci i 25 meseci, i sa veoma atraktivnom kamatnom stopom. Isplata kamate se vrši po isteku perioda oročenja.

Prednosti

 • Besplatno otvaranje i vođenje računa oročene štednje;
 • Fiksna kamatna stopa tokom celog perioda oročenja

Uslovi

 • Rok: 12 meseci
 • Kamatna stopa: 1,40%, godišnje, fiksna
 • Minimalni iznos: EUR 10.000
 • Ponuda važi za nova sredstva ili postojeća uz minimalno povećanje 30% od uloga

*Kamatna stopa je iskazana u bruto iznosu.
Banka obračunava i plaća porez na prihod od kamate, na teret vlasnika naloga


 • Rok: 25 meseci
 • Kamatna stopa: 1,70%, godišnje, fiksna
 • Minimalni iznos: EUR 10.000
 • Ponuda važi za nova sredstva ili postojeća uz minimalno povećanje 30% od uloga
*Kamatna stopa je iskazana u bruto iznosu.
Banka obračunava i plaća porez na prihod od kamate, na teret vlasnika naloga


Reprezentativni primer

 • Iznos depozita: EUR 20.000,00
 • Period oročenja: 12 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: 1.40% godišnje, fiksno
 • Ukupno obračunata kamata: EUR 280,60
 • Troškovi na teret klijenta (porez 15,00%): EUR 42,09
 • Ukupan iznos za isplatu klijentu: EUR 20.238,51
 • Efektivna kamatna stopa (EKS): 1,19%
*Obračun na dan 22.03.2019. godine


 • Iznos depozita: EUR 20.000,00
 • Period oročenja: 25 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: 1.70% godišnje, fiksno
 • Ukupno obračunata kamata: EUR 715,42
 • Troškovi na teret klijenta (porez 15,00%): EUR 107,31
 • Ukupan iznos za isplatu klijentu: EUR 20.608,11
 • Efektivna kamatna stopa (EKS): 1,45%
*Obračun na dan 22.03.2019. godine

Pitanja

Koja dokumentacija je potrebna za otvaranje računa oročene štednje?

Potrebno je da sa sobom ponesete samo identifikacioni dokument, važeću ličnu kartu ili važeći pasoš.

Kada se plaća porez na prihod od kapitala?

Porez na prihod od kapitala banka plaća u ime klijenta prilikom isplate kamate.