EN | RS

Štednja

Odabirom štednje u Halkbanci a.d. Beograd vaš novac raste sigurno i brzo.

Dinarskom ili deviznom štednjom stvarate bezbrižnu budućnost za ostvarenje željenih ciljeva.

U skladu sa vašim mogućnostima i očekivanjima Halkbanka je za vas kreirala različite modele štednje.


Na raspolaganju su vam:


- Dinarska štednja

- Devizna štednja

  • Oročena
  • Rentna
  • Kamata unapred
  • Dodaj sam
  • Dečja