EN | RS

Dečija štednja

Opšte informacije

Za roditelje koji misle na budućnost svoje dece Halkbank je kreirala štednju koja će biti na raspolaganju detetu kada postane punoletno. Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda, odnosno dok dete ne napuni osamnaest godina života.

Prednosti

  • Minimalni iznos uloga je 100 EUR
  • Novac možete uplaćivati bilo kada, u minimalnom iznosu od 20 EUR
  • Dodatne uplate se mogu izvršiti u bilo kojoj ekspozituri Halkbanke, putem e-bankinga/m-bankinga ili trajnog naloga za deviznu štednju

Uslovi

Starost deteta u momentu oročenja

Period oročenja

Kamatna stopa na oročene depozite

u valuti

978 - EUR

(fiksna, na godišnjem nivou)*

Do 5 godina

13 -18 godina

2,00%

Od 6 do 15 godina

3 -12 godina

1,30%

Od 16 do 17 godina

1 do 2 godine

0,80%

*Kamatne stope su iskazane u bruto iznosu.

Banka obračunava i plaća porez na prihod od kamate, na teret vlasnika uloga.Reprezentativni primer

Iznos depozita - 1.000,00 EUR

Porez - 15,00%

Period oročenja

Ukupna obračunata kamata u EUR

Troškovi na teret klijenta (porez) u EUR

Ukupan iznos za isplatu klijentu u EUR

Efektivna kamatna stopa

Štedni ulog oročen na 2 godine

16,05

2,41

1.013,64

0,68%


Pitanja

Koja dokumentacija je potrebna za otvaranje računa štednje?

Potreban je identifikacioni dokument, važeća lična karta ili važeći pasoš roditelja ili staratelja i izvod iz matične knjige rođenih za dete.


Da li su obavezne redovne mesečne uplate kod dečje štednje?

Nije neophodno da svakog meseca vršite uplate, dinamiku određujete u skladu sa svojim mogućnostima i željama.