EN | RS

Dodaj sam

Opšte informacije

Halkbank a. d. Beograd Vam nudi uslove za deviznu štednju koji Vam omogućavaju dodatne uplate deviznih štednih uloga tokom perioda oročenja u skladu sa Vašim mogućnostima i po dinamici koja Vama odgovara.

Minimalni ulog je 100 EUR, a minimalni iznos dodatnih uplata 20 EUR.

Prednosti

  • Optimalno upravljanje sredstvima. Nakon uplate inicijalnog uloga, uplate dodatnih sredstava mogu se izvršiti u skladu sa mogućnostima i po dinamici koja vama odgovara
  • Uz mogućnost uplate dodatnih sredstava na šalteru Banke, uplate možete vršiti i putem e-bankinga i trajnog naloga
  • Automatsko produženje ugovora na period koji odgovara inicijalno ugovorenom roku

Uslovi

Period oročenja

Kamatna stopa na oročene depozite u valuti

978 - EUR

(fiksna, na godišnjem nivou)

Štedni ulozi oročeni na 12 meseci

0,20%

Štedni ulozi oročeni na 24 meseca

0,40%

*Kamatne stope su iskazane u bruto iznosu.

Banka obračunava i plaća porez na prihod od kamate, na teret vlasnika uloga.Reprezentativni primer

Iznos depozita - 1.000,00 EUR

Porez - 15,00%

Iznos početnog uloga

5.000,00 EUR

Period oročenja

24 meseca

Ukupna obračunata kamata u EUR

40,08

Troškovi na teret klijenta

(15,00% - porez) u EUR

6,01

Ukupan iznos za isplatu klijentu u EUR

5.034,07

Efektivna kamatna stopa

0,34%


Pitanja

Koja dokumentacija je potrebna za otvaranje računa štednje?

Potrebno je da sa sobom ponesete samo identifikacioni dokument, važeću ličnu kartu ili važeći pasoš.


Kada se plaća porez na prihod od kapitala?

Porez na prihod od kapitala Banka plaća u ime klijenta prilikom isplate kamate