EN | RS

Isplata kamate unapred

Opšte informacije

Ukoliko želite da raspolažete kamatom već u momentu oročenja deviznih sredstava, Halkbank je za Vas kreirala model štednje sa isplatom kamate unapred. Uz minimalan ulog od 500 EUR sredstva je moguće oročiti na vremenske rokove od 3, 6 i 12 meseci.

Prednosti

  • Kamata raspoloživa u momentu oročenja
  • Minimalan ulog od 500 EUR

Uslovi

Period oročenja

Kamatna stopa na oročene depozite

u valuti

978 - EUR

(fiksna, na godišnjem nivou)*

Štedni ulozi oročeni

na 3 meseca

 0,10%

Štedni ulozi oročeni

na 6 meseci

 0,20%

Štedni ulozi oročeni

na 12 meseci

 0,40%


*Kamatne stope su iskazane u bruto iznosu.

Banka obračunava i plaća porez na prihod od kamate, na teret vlasnika uloga.Reprezentativni primer

Iznos depozita - 5.000,00 EUR

Porez - 15,00% 

Period oročenja

Nominalna kamatna 

 stopa 


Ukupna obračunata kamata

u EUR

Troškovi na teret

klijetnta

(porez) u EUR

Ukupan iznos za isplatu

 klijentu

u EUR 

Efektivna kamatna

 stopa 

Štedni ulog oročen

na 3 meseca

 0,10%

 1,24

0,19

 5.001,05

0,08% 

Štedni ulog oročen

na 6 meseci

 0,20%

 5,01

0,75

5.004,26

 0,17%

Štedni ulog oročen

na 12 meseci

 0,40%

20,00

3,00

5.017,00

 0,34%


Pitanja

Koja dokumentacija je potrebna za otvaranje računa štednje?

Potrebno je da sa sobom ponesete samo identifikacioni dokument, važeću ličnu kartu ili važeći pasoš.


Kada se plaća porez na prihod od kapitala?

Porez na prihod od kapitala banka plaća u ime klijenta prilikom isplate kamate.


Da li postoji mogućnost dodatnih uplata sredstava na račun štednje?

Kod štednje pod uslovima sa isplatom kamate unapred nije moguće uplaćivati dodatna sredstva na račun štednje tokom perioda oročenja. Ukoliko želite ovu opciju, Halkbank je za Vas kreirala poseban model štednje pod nazivom Dodaj sam.