EN | RS

Rentna štednja

Opšte informacije

Sa rentnom štednjom kod Halkbanke a.d. Beograd ostvarićete redovne mesečne prihode. Uz ovaj štedni ulog, tokom trajanja perioda oročenja banka vam svakog meseca isplaćuje kamatu.

Rentna štednja se otvara u valuti EUR sa rokom od 6 do 36 meseci.

Prednosti

  • Bez ograničenja u minimalnom iznosu depozita
  • Besplatno otvaranje računa rentne štednje
  • Kamatna stopa je fiksna za rok oročenja
  • Mogućnost podizanja kamate mesečno

Uslovi

Period oročenja

Kamatna stopa na oročene depozite

u valuti

978 - EUR

(fiksna, na godišnjem nivou)*

Štedni ulozi oročeni na 6 meseci

0,20%

Štedni ulozi oročeni na 12 meseci

0,40%

Štedni ulozi oročeni na 36 meseci

0,70%


*Kamatne stope su iskazane u bruto iznosu.

Banka obračunava i plaća porez na prihod od kamate, na teret vlasnika ulogaReprezentativni primer

Iznos depozita - 5.000,00 EUR

Porez - 15,00% 

Period oročenja

Nominalna kamatna 

 stopa 


Ukupna obračunata kamata

u EUR

Troškovi na teret

klijenta

(porez) u EUR

Ukupan iznos za isplatu

 klijentu

u EUR 

Efektivna kamatna

 stopa 

Štedni ulog oročen na 6 meseci

0,20%

5,01

0,75

5.004,26

0,17%

Štedni ulog oročen na 12 meseci

0,40%

19,96

2,97

5.016,99

0,34%

Štedni ulog oročen na 36 meseci

0,70%

104,74

15,61

5.089,13

0,60%


Pitanja

Koja dokumentacija je potrebna za otvaranje računa rentne štednje?

Potrebno je da sa sobom ponesete samo identifikacioni dokument, važeću ličnu kartu ili važeći pasoš.


Kada se plaća porez na prihod od kapitala?

Porez na prihod od kapitala Banka plaća u ime klijenta prilikom isplate kamate. Kod rentne štednje plaćanje poreza se vrši mesečno, jer se kamata isplaćuje mesečno.


Da li postoji mogućnost dodatnih uplata sredstava na račun rentne štednje?

Kod rentne štednje nije moguće uplaćivati dodatna sredstva na račun štednje tokom perioda oročenja. Ukoliko želite ovu opciju Halkbank je za Vas kreirala poseban model štednje pod nazivom Dodaj sam.