EN | RS

Dinarska štednja oročena

Opšte informacije

Halkbank a. d. Beograd Vam nudi mogućnost polaganja Vaših slobodnih dinarskih sredstava na štednju sa periodom oročenja od 3 do 12 meseci po veoma stimulativnim kamatnim stopama. Isplata kamate se vrši po isteku perioda oročenja.

Sredstva se automatski reoročavaju bez ponovnog dolaska u Banku po kamatnoj stopi važećoj na dan reoročenja uloga.

Na dinarske depozite klijent ne plaća porez na prihode od kapitala po osnovu kamate.

Prednosti

  • Ne postoji minimalni ulog
  • Besplatno otvaranje računa oročene štednje
  • Kamatna stopa je fiksna za period oročenja
  • Automatsko produženje ugovora na period koji odgovara inicijalno ugovorenom roku

Uslovi

Period oročenja

Kamatna stopa na oročene depozite

(fiksna, na godišnjem nivou)

Štedni ulozi po viđenju

0.00%

Štedni ulozi oročeni na 3 meseca

2.00%

Štedni ulozi oročeni na 6 meseci

2.50%

Štedni ulozi oročeni na 12 meseci

2.75%Reprezentativni primer

Iznos depozita - 100.000,00 RSD

Period oročenja

Ukupna obračunata kamata (RSD)

Troškovi na teret

klijenta

(porez) u RSD

Ukupan iznos za isplatu

 klijentu (RSD) 

Efektivna kamatna 

 stopa 

Štedni ulog oročen na 3 meseca

499,53

0,00

100.499,53

2,00%

Štedni ulog oročen na 6 meseci

1.246,04

0,00

101.246,04

2,50%

Štedni ulog oročen na 12 meseci

2.715,91

0,00

102.715,91

2,75%


Pitanja

Koja dokumentacija je potrebna za otvaranje računa oročene štednje?

Potreban Vam je samo identifikacioni dokument, važeća lična karta ili važeći pasoš.