EN | RS

Dokumentarni poslovi

Opšte informacije

Koje vrste dokumentarnih poslova možete obavljati preko Halkbank a. d. Beograd ?

Šta predstavlja program trgovinskih olakšica EBRD?

Halkbank je prva banka u Srbiji koja je postala članica Programa trgovinskih olakšica Evropske banke za obnovu i razvoj (TFP – EBRD).

To nam je omogućilo da svojim klijentima koji koriste garancije i akreditive u spoljnotrgovinskom poslovanju obezbedimo konfirmaciju od strane jedne prvoklasne banke, Evropske banke za obnovu i razvoj. Na taj način je znatno ubrzan proces otvaranja i vodjenja akreditiva i garancija, a istovremeno je našim klijentima omogućena bolja pozicija u pregovaraju sa njihovim inostranim partnerima.

Zaposleni u Odeljenju dokumentarnih poslova su Vam na raspolaganju za svaku vrstu saveta i pomoći kako biste izabrali najbolji instrument plaćanja/obezbeđenja za svoje preduzeće i imali komparativnu prednost u pregovorima sa partnerom iz inostranstva.

Za više informacija posetite našu najbližu filijalu ili kontaktirajte sa nama putem i-mejla: dokumentarni.poslovi@halkbank.rs

Pogodnosti

Zašto izabrati Halkbank a. d. Beograd kao partnera u obavljanju dokumentarnog poslovanja sa inostranstvom?


  • Dugogodišnje iskustvo - preko 50 godina rada u oblasti dokumentarnih poslova
  • Posvećen tim, obrazovan i stručan kadar
  • Konstantna edukacija klijenata
  • Dobra reputacija koja dovodi do uspešne realizacije dokumentarnih poslova
  • Brzina izvršenja dogovorenog posla
  • Jeftino finansiranje izvoznih poslova
  • Pomoć u izradi teksta garancije/akreditiva pre samog otvaranja
  • Detaljna notifikacija loro garancije/akreditiva i stručna pomoć u pripremi dokumenata pre slanja na naplatu.