EN | RS

Dozvoljeno prekoračenje računa

Opšte informacije

Dozvoljeno prekoračenje računa Vam omogućava maksimalan komfor u planiranju dnevnih tokova novca, uz korišćenje sredstava u svakom momentu, bez prethodne najave.

  • Kamatna stopa se obračunava na iznos i broj dana u korišćenju.
  • Minimalni iznos kredita: 100.000 RSD
  • Ročnost: do 12 meseci

Dokumentacija