EN | RS

Elektronsko bankarstvo

Šta je Halkbank@online?

Halkbank@online je usluga elektronskog bankarstva koja Vama i Vašem preduzeću omogućava da poslove sa bankom obavljate bez odlaska u banku.

Ovu uslugu možete koristiti bilo kada u toku dana, bez obzira na radno vreme banke, čime štedite vaše vreme i smanjujete troškove.

Knjigovodstvene agencije kao korisnici jednog ""E-Banking"" paketa imaju mogućnost rada sa računima više pravnih lica u isto vreme. 

Imate mogućnost pristupa svojim računima iz kancelarije ili sobe, iz automobila, hotela...putem kompjutera, na faks, preko telefona, mobilnog telefona. Bilo kada, bilo gde.

Halkbank nudi rešenje elektronskog poslovanja - ASSECO SEE (PEXIM).

E-banking servisu Halkbanke možete pristupiti direktno putem adrese:

https://secure.24x7.rs/Cacanska/Corporate/ 

 0800 100 111

ebank@halkbank.rs

Asseco: (011) 201 3131, radnim danom od 08h - 20h, subotom od 08h-13hKoliko je sigurno elektronsko bankarstvo?

Vaši podaci su maksimalno zaštićeni od neautorizovanog pristupa, uz primenu najmodernijih metoda kriptovanja i upotrebe digitalnih potpisa i sertifikata.

Kako postati korisnik Halkbank@online?

 • U nekoj od Filijala/Ekspozitura Halkbanke otvorite račun(e) preko koga ćete obavljati poslovanje
 • Popunite Pristupnice (Pristupnica za pravna lica + Pristupnica za ovlaščena lica u po dva primerka)
 • Obezbedite neophodnu sistemsku opremu
 • Uputstvo za officeBanking

Koje usluge platnog prometa Vam omogućava Halkbank@online?

 • Izvršenje naloga za prenos sredstava
 • Uvid u dnevne promene
 • Uvid u stanje računa
 • Izvod transakcionog računa
 • Uvid u karticu prometa
 • Izveštaj o realizaciji naloga
 • Izveštaj o prilivu.

Koji komunikacioni kanali su Vam na raspolaganju?

 • e-mail
 • SMS
 • OfficeBanking.

Minimum neophodne konfiguracije

Da biste mogli da koristite e-Banking usluge, e-mail i FX klijenta morate posedovati Hardver sledećih karakteristika:

 • računar sa procesorom brzine 750 MHz
 • 256 MB RAM
 • 100 Mb slobodnog prostora na hard disku
 • CD-ROM ili DVD-ROM tokom instalacije
 • Rezolucija 1024 x 768 sa 16K boja
 • čitač smart kartica (SmartCard reader), po standardu PC/SC (priključen na serijski, PS/2 ili USB port ili priključen preko PCI ili ISA (opciono)
 • pristup Internetu brzinom od 19.200 bps ili više

Preporučena konfiguracija

 • Pentium IV 1,7 GHz ili više
 • 1 GB RAM
 • 100 Mb slobodnog prostora na hard disku
 • CD-ROM ili DVD-ROM tokom instalacije
 • Rezolucija 1024 x 768 sa 32K boja
 • USB č itač kartica
 • pristup internetu od 64 kbps (ISDN) ili stalna povezanost na zakupljeni vod (min. 64 kbps) i mogućnost priključenja na internet preko alternativnog kanala, uz korišćenje SSL.

Potreban softver

 • Operativni sistem Windows 2000 Service Pack 4, Windows XP Service Pack 2, Windows
 • 2003 Server, Windows VISTA, Windows 7, Windows 8
 • podrška za rad više korisnika (multi-user)
 • pretraživač Internet Explorer 6.0 ili noviji
 • MS Outlook Express 5.0 ili noviji.

Halkbank@online termini

SMART KARTICA

je kartica sa čipom koji u sebi sadrži digitalne sigurnosne ključeve. Smart kartica omogućava  e-Banking korisniku da na siguran način vrši transakcije.

ČITAČ SMART KARTICE

je uređaj koji služi za čitanje podataka sa smart kartice.

KORISNIČKO IME i LOZINKU

izdaje Banka i svako je jedinstveno. Da bi se ulogovao u FX aplikaciju, svaki korisnik mora da unese svoje korisničko ime i lozinku.

LIČNI BROJ - PIN (engl. Personal Identification Number)

predstavlja kod smart kartice.  Smart kartica je neophodna za ulazak u program, slanje dokumenata banci, osvežavanje podataka i programa, kao i za promenu ličnog broja.

FX ""APLIKACIJA""

je izgrađena na Windows platformi. Korisnici ove aplikacije sve akcije izvode nad lokalnom bazom podataka, a sinhronizacija (usklađivanje) podataka sa stvarnim podacima, koji se nalaze u bazi podataka banke, vrši se u određenim vremenskim intervalima ili po potrebi. FX ne zahteva stalnu vezu sa internetom, već samo povremenu, kada je potrebno izvršiti sinhronizaciju. FX je kompjuterski program koji omogućava klijentima da izvrše bankarske operacije sa svog kompjutera.U pristupnici navesti ovu uslugu ukoliko želite da koristite.Pogledati sistemske zahteve.

E-MAIL

Korisnicima na e-mail adrese stižu sva obaveštenja i poruke od banke preko bilo koje aplikacije za pregled e-mail-a. U pristupnici navesti ovu uslugu ukoliko želite da je koristite i obavezno upisati e- mail. Pogledati sistemske zahteve.

FAX

Ovaj kanal najviše se koristi za prijem dnevnih izvoda. U pristupnici koju popunjavate navesti ovu uslugu ukoliko želite da koristite kao i broj fax-a na koji želite da vam stižu obaveštenja od banke .

SMS

Uslugom SMS-a dobijate poruke na Vaš mobilni telefon, Banka Vam šalje obaveštenja o stanju na računu, prispelim uplatama i slično. Prilikom prijavljivanja za e-Banking usluge, obavezno je navesti ovu uslugu kao i broj mobilnog telefona na koji će te dobijati SMS poruke.

TELEFON

Usluga gde telefonom pozivate govorni sistem koji Vam daje željena obaveštenja.

Korisnička podrška

Program za pristup računaru korisnika

Instalacija novog sertifikata 24x7

Uputstvo za instalaciju novog sertifikata 24x7:
 1. Fx Client mora biti zatvoren!
 2. Dvoklik na Sertifikat,
 3. Open,
 4. Install Certificate,
 5. Next,
 6. Obeležiti Place all certificates the following store,
 7. Na Browse izabrati klikom Trusted Root - OK,
 8. Next,
 9. Finish.


0800 100 111

ebank.privreda@halkbank.rs

Korisnička podrška Halkbanke: (011) 225 2906 i (032) 302 212, radnim danom od 08:00 - 16:30.

Asseco: www.24x7.rs, helpdesk@24x7.rs, tel. (011) 201 3131