EN | RS

Flexy štednja

Opšte informacije

U želji da svojim klijentima ponudi povoljne uslove oročenja, HALKBANK Vam nudi mogućnost oročenja Vaših slobodnih sredstava na fleksibilnu štednju koja Vam omogućava fleksibilnost u smislu da ukoliko Vam zatreba novac na štednji u nekom trenutku pre isteka ugovorenog roka oročenja, u odnosu na to koliki je period štednje izdržan, imate pravo na veoma stimulativne kamatne stope.

Prednosti

 • Besplatno otvaranje i vođenje računa oročene štednje;
 • Fiksna kamatna stopa tokom celog perioda oročenja;
 • Fleksibilnost u smislu podizanja sredstava sa štednje i pre isteka ugovorenog roka uz isplatu stimulativne kamate

Uslovi

 • Rok: 36 meseci
 • Kamatna stopa:
  - a) 1,20% - nakon izdržanih 36 meseci;
  - b) 1,00% - nakon izdržanih 24 meseca a do 36 meseci;
  - c) 0,80% - nakon izdržanih 6 meseci a do 24 meseca;
  - d) Bez kamate u slučaju razoročenja do 6 meseci.
 • *Kamatna stopa je iskazana u bruto iznosu.
  Banka obračunava i plaća porez na prihod od kamate, na teret vlasnika naloga

Reprezentativni primer

 • Iznos depozita: EUR 20.000,00
 • Period oročenja: 36 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: 1.20%
 • Ukupno obračunata kamata: EUR 728,67
 • Troškovi na teret klijenta (porez 15,00%): EUR 109,30
 • Ukupan iznos za isplatu klijentu: EUR 20.619,37
 • Efektivna kamatna stopa (EKS): 1,02%*obračun na dan 10.10.2018. godine

Pitanja i odgovori

Koja dokumentacija je potrebna za otvaranje računa oročene štednje?

Potrebno je da sa sobom ponesete samo identifikacioni dokument, važeću ličnu kartu ili važeći pasoš.


Kada se plaća porez na prihod od kapitala?

Porez na prihod od kapitala banka plaća u ime klijenta prilikom isplate kamate.


Da li je moguće razoročiti sredstva pre isteka ugovorenog roka od 36 meseci i imati pravo na kamatu?

Da, Halkbank Vam omogućava da u slučaju potrebe, razoročite sredstva pre isteka ugovorenog roka, i da u zavisnosti od izdržanog perioda štednje, imate pravo na stimulativne kamatne stope.