EN | RS

Halcom

Halcom eBanking

Halcom e – banking servis predstavlja brz i efikasan način za obavljanje domaćeg i međunarodnog platnog prometa za sve klijente HALKBANK-e - pravna lica i preduzetnike.

Pogodnosti Halcom eBanking servisa su brojne:

 • Pregled stanja i prometa na svim računima u različitim bankama koje koriste Halcom rešenje (dinarskim i deviznim računima) kao i obavljanje platnog prometa korišćenjem samo jedne pametne (smart) kartice ili USB tokena.
 • Brzo i sigurno obavljanje platnog prometa u zemlji i inostranstvu
 • Dodatne funkcionalnosti za lakše poslovanje

Osnovne i dodatne funkcionalnosti i pogodnosti Halcom servisa koje će Vaše poslovanje učiniti efikasnijim i lakšim :

 • Dinarska i devizna plaćanja
 • Pogodnosti instant plaćanja i realizacija naloga za svega nekoliko sekundi
 • Pregled stanja i prometa
 • Uvid u kursnu listu i kupoprodaja deviza
 • Preuzimanje izvoda po računima
 • Pregled i raspored priliva iz inostranstva
 • Potvrde o izvršenim plaćanjima, promenama na računu i sl.
 • Mogućnost podešavanja pojedinačnog i specijalnog načina potpisivanja, npr. kolektivni potpisi, hijerarhija potpisa, razni limiti po računu, udaljeno potpisivanje i slično.
 • Kreiranje šablona platnih naloga i mogućnost slanja naloga u paketima

Tehnički preduslovi za korišćenje Halcom eBanking:

 • Računar sa internet pristupom
 • Smart kartica/USB token sa elektronskim sertifikatom (ukoliko klijent ne poseduje validan sertifikat, isti može zatražiti direktno od Halcom-a)
 • Čitač smart kartice

PIN kod i pametna (smart) kartica Vam pružaju bezbednost i omogućavaju sigurnost prilikom korišćenja servisa.

Potrebna dokumentacija prilikom podnošenja zahteva :

 • Popunjena Halcom pristupnica
 • Izvezen sertifikat iz postojeće Halcom aplikacije za svakog navedenog korisnika sa njegovim potpisom

Pregled aktuelnih tarifa pogledajte na link-u : http://www.halkbank.rs/download.nspx, u sekciji Tarife.

Za sve dodatne informacije pozivamo Vas da se javite Vašem saradniku za rad sa privredom ili da se javite u Vama najbližu HALKBANK poslovnicu.