EN | RS

Hartije od vrednosti

ZASTUPANJE U TRGOVANJU FINANSIJSKIH INSTRUMENATA


Halkbank a. d. - član Centralnog registra , Beogradske berze i Fonda za zaštitu investitora svojim klijentima na finansijskom tržištu Republike Srbije, pruža usluge zastupanja u trgovanju sledećim finansijskim instrumentima:

 • akcijama
 • municipalnim obveznicama
 • državnim hartijama RS (zapisima i obveznicama) na primarnom i sekundarnom tržištu.

Obavlja se na Beogradskoj berzi preko investicionog društva koje je član Berze ili vanberzanski.

Svim finansijskim instrumentima koji se nalaze na nekom od tržišta na Beogradskoj berzi (Listing, Open market , MTP ) trguje se svakog radnog dana, a izveštaje o trgovanju možete pronaći i na sajtu Beogradske berze www.belex.rs

Informacije o primarnom i sekundarnom tržištu državnih hartija RS možete pronaći i na sajtovima www.ujd.gov.rs i www.trezor.gov.rs

Postupak realizacije trgovanja finansijskim instrumentima:

 • Sa Halkbankom, kao ovlašćenom bankom za trgovinu finansijskim instrumentima, zaključujete Ugovor o pružanju investicionih usluga, a mi Vam istovremeno otvaramo vlasnički račun kod Centralnog registra
 • U Halkbanci možete otvoriti i namenski dinarski/devizni račun
 • Klijent dobija relevantne informacije o kretanju cena finansijskih instrumenata, načinu trgovanja, troškovima i sl.
 • Saldiranje transakcija se vrši dva radna dana od dana trgovanja
 • Nakon realizacije, svaki klijent dobija potvrdu o realizaciji trgovanja.

Troškovi trgovanja finansijskim instrumentima prikazani su u Pravilniku o Tarifi Službe za trgovinu HoV.

 Troškovi drugih institucija

 • Provizija Beogradske berze 0,10% tržišne vrednosti
 • Provizija Centralnog registra 0,10% tržišne vrednosti

KORPORATIVNE USLUGE

Služba za trgovinu hartijama od vrednosti Halkbanke u okviru korporativnih aktivnosti za svoje klijente obavlja sledeće poslove:


Poslove vezane za registraciju i uknjižavanje hartija u Centralni registar:

 • Zahtev za dodelu CFI koda i ISIN broja
 • Usklađivanje knjige akcionara sa bazom Centralnog registra
 • Otvaranje emisionog računa
 • Upis emisije finansijskih instrumenata
 • Dostavljanje jedinstvene evidencije (knjige) akcionara
 • Drugi poslovi po zahtevu klijenata, a u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra

 Poslove vezane za uklučenje hartija na tržišta Beogradske berze:

 • Izrada Informatora i Prospekta za uključenje akcija na tržišta Beogradske berze
 • Inoviranje Informatora i Prospekta

Ponude za preuzimanje akcija:

 • Organizacija Ponuda za preuzimanje akcija u skladu sa Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti za domaća i strana pravna i fizička lica

OSTVARIVANJE SVIH PRAVA NA FINANSIJSKIM INSTRUMENTIMA KOJA SE REALIZUJU PREKO CENTRALNOG REGISTRA HARTIJA OD VREDNOSTI

Opšta akta investicionog društva:

Za dodatne informacije obratite se na telefone: 011/2041-858, 2041-859 i 2041-856,

fax: 011/2041-805, Milutina Milankovića 9e, 11070 Novi Beograd ili u jednoj od ovlašćenih filijala Halkbanke ili na i-mejl: brokeri@halkbank.rs