EN | RS

Sa valutnom klauzulom

Opšte informacije

Halkbank vam nudi kredite za uštedu energije koji su namenjeni svima vama koji brinete o svojim troškovima, a u isto vreme želite da poboljšate kvalitet svog života. Ovi krediti služe za finansiranje nabavke opreme, kao i za izvođenje radova kojima se unapređuje energetska efikasnost.

Ovim kreditima možete da finansirate:

  • revitalizaciju grejne mreže
  • izolaciju stambenih prostora
  • unapređenje i zamenu prozorskih sistema
  • instalaciju pametnih energetskih sistema
  • kupovinu toplotnih pumpi i sl

Prednosti

Krediti se odobravaju:

  • Sa periodom otplate do 71 meseca
  • Sa varijabilnom kamatnom stopom

Uslovi

Iznos

U zavisnosti od kreditne sposobnosti

Valuta kredita

Dinarski kredit indeksiran u EUR

Rok u mesecima

do 71 meseca

Učešće

Minimum 30% od iznosa profakture/fakture

Nominalna kamatna
stopa (godišnja)

5,70% + 6m Euribor

Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva

1,50% od iznosa kredita, jednokratno

Način otplate kredita

Jednaki mesečni anuiteti

Obezbeđenje

U zavisnosti od stepena kreditne zaduženosti


Reprezentativni primer

Iznos profakture/fakture

3.500,00 EUR

Učešće

1.050,00 EUR

Iznos kredita

2.450,00 EUR

NKS (godišnja)

5,70% + 6M EURIBOR*

Rok u mesecima

60

Visina mesečnog anuiteta

46,31 EUR

Naknada banke 1,50%

1,50% (36,75 EUR)

Ukupan iznos za povraćaj

2.817,95 EUR

Ostali troškovi

246,00 RSD Kreditni biro

50,00 RSD Menica

Obezbeđenje

Menica

EKS

5,89%

*Vrednost 6M Euribora za obračun -0,512%

Obračun na dan 09.06.2021. godine

Kreditni Kalkulator

Pitanja

Na koji način se realizuju krediti za uštedu energije?

Krediti se realizuju uplatom sredstava na tekući račun pružaoca usluge.

Šta je EURIBOR i kako se utvrđuje?

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na evropskom međubankarskom tržištu. On predstavlja dnevnu prosečnu stopu po kojoj prvoklasne evropske banke međusobno nude na zajam neosigurana novčana sredstva.

Da li je moguće kroz ovaj kredit finansirati i propratne troškove po osnovu izvođenja radova?

Kod kredita sa valutnom klauzulom 30% obaveznog učešća klijenta je namenjeno za propratne troškove.