EN | RS

Aranžmanski sa varijabilnom kamatnom stopom

Opšte informacije

Krediti se odobravaju fizičkim licima za kreditiranje kupovine proizvoda i usluga iz prodajnog asortimana sa kojima Banka ima zaključen Ugovor o poslovnoj saradnji.

Ovim kreditima možete da finansirate:

  • revitalizaciju grejne mreže
  • izolaciju stambenih prostora
  • unapređenje i zamenu prozorskih sistema
  • instalaciju pametnih energetskih sistema
  • kupovinu toplotnih pumpi i sl.

U saradnji sa svojm partnerima Hakbank vam nudi posebne uslove kredita za energetsku efikasnost. Za vas su tu usluge sledećih kompanija:

Prednosti

Krediti se odobravaju:

  • Sa periodom otplate do 71 meseca
  • Sa varijabilnom kamatnom stopom

Uslovi

Iznos kredita

U zavisnosti od kreditne sposobnosti

Valuta kredita

EUR

Rok otplate

do 71 meseca

Učešće

Min. 30% od iznosa profakture/fakture

Nominalna kamatna stopa (fiksna, na godišnjem nivou)

3,70% + 6M EURIBOR

Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva

1,50% od iznosa kredita, jednokratno

Obezbeđenje


U zavisnosti od stepena kreditne zaduženosti


Reprezentativni primer

Iznos profakture/fakture

3.000,00 EUR

Učešće (Min. 30% od iznosa profakture/fakture)

900,00 EUR

Iznos kredita

2.100,00 EUR

Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou)

3,70% + 6M EURIBOR*

Rok otplate

36 mesec

Visina mesečnog anuiteta

61,20 EUR

Ukupan iznos za povraćaj

2.237,30 EUR

Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva

1,50% (31,50 EUR)

Obezbeđenje

Menica

Ostali troškovi

246,00 RSD - kreditni biro

50,00 RSD – menica

EKS (godišnja)

4,30%


*Vrednost 6M Euribora za obračun -0,512%

Obračun na dan 09.06.2021. godine

Kreditni Kalkulator

Pitanja

Na koji način se realizuju krediti za uštedu energije?

Krediti se realizuju uplatom sredstava na tekući račun pružaoca usluge.

Šta je EURIBOR i kako se utvrđuje?

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na evropskom međubankarskom tržištu. On predstavlja dnevnu prosečnu stopu po kojoj prvoklasne evropske banke međusobno nude na zajam neosigurana novčana sredstva.

Da li je moguće kroz ovaj kredit finansirati i propratne troškove po osnovu izvođenja radova?

Kod kredita sa valutnom klauzulom 30% obaveznog učešća klijenta je namenjeno za propratne troškove.