EN | RS

Aranžmanski

Opšte informacije

Halkbank vam nudi kredite za uštedu energije koji su namenjeni svima vama koji brinete o svojim troškovima, a u isto vreme želite da poboljšate kvalitet svog života. Ovi krediti služe za finansiranje nabavke opreme, kao i za izvođenje radova kojima se unapređuje energetska efikasnost.

Ovim kreditima možete da finansirate:

  • revitalizaciju grejne mreže
  • izolaciju stambenog prostora
  • unapređenje i zamenu prozorskih sistema
  • instalaciju pametnih energetskih sistema
  • kupovinu toplotnih pumpi i sl.

U saradnji sa svojm partnerima Hakbank vam nudi posebne uslove kredita za energetsku efikasnost. Za vas su tu usluge sledećih kompanija:


Prednosti

Krediti se odobravaju:

  • Sa periodom otplate do 83 meseca
  • Sa fiksnom kamatnom stopom

Uslovi

Iznos kredita

Zavisi od kreditne sposobnosti korisnika kredita

Valuta kredita

Dinarski kredit indeksiran u EUR

Kriterijum za indeksiranje

EUR- srednji kurs NBS

Rok otplate

Do 83 meseca

Učešće

Minimum 30,00% vrednosti profakture/fakture

Nominalna kamatna stopa (fiksna, na godišnjem nivou)

4,00% - 6,50% godišnje

Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva

1,00% jednokratno

Način otplate kredita

Jednaki mesečni anuiteti

Obezbeđenje


U zavisnosti od stepena kreditne zaduženosti


Reprezentativni primer

Iznos profakture/fakture

3.500,00 EUR

Učešće 

1.050,00 EUR

Iznos kredita

2.450,00 EUR

Nominalna kamatna stopa (fiksna, na godišnjem nivou)

4,00%

Rok otplate

83 meseca

Visina mesečnog anuiteta

33,76 EUR

Ukupan iznos za povraćaj

2.808,71 EUR

Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva

2.880,12 RSD (24,50 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu)

Obezbeđenje

Menica

Ostali troškovi

246,00 RSD - kreditni biro

50,00 RSD – menica

Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)

4,31%


Obračun na dan 09.11.2016.

Kreditni Kalkulator

Pitanja

Na koji način se realizuju krediti za uštedu energije?


Krediti se realizuju uplatom sredstava na tekući račun pružaoca usluge.