EN | RS

Menjački poslovi

Halkbanka obavlja menjačke poslove u skladu sa zakonskim propisima NBS.

Menjački poslovi obuhvataju:

  • poslove kupovine efektivnog stranog novca od fizičkih lica
  • poslove prodaje efektivnog stranog novca fizičkim licima

Menjačke poslove možete obaviti na bilo kom šalteru Halkbanke prema kursnoj listi Banke. 


Kupovina efektive  Provizija

EUR, USD, CHF i GBP

bez provizije

Prodaja efektive Provizija

EUR, USD

bez provizije

GBP, CHF

 0,5 %