EN | RS

Misija i vizija

Vizija

Biti jedna od najuvazenijih i najbiranijih liderskih Banaka u zemlji.


Misija

Biti Banka koja:

  • razumevanjem potreba i očekivanja klijenata, kroz najbolje kanale nudi najprikladnija rešenja, banka koja na najbrži i najefikasniji način svim klijentima pruža bankarske usluge putem efikasnih alternativnih distributivnih kanala ili putem svojih poslovnica;
  • je fokusirana na realni sektor zajedno sa snažnim prisustvom na polju stanovništva, poseduje visoku tehnologiju, inovativne proizvode i usluge, ona koja je svesna društvene odgovornosti i korporativnih vrednosti, sa visoko kvalitetnim standardima, koja pruža produktivne aktivnosti i dugotrajnu profitabilnost;
  • ona koja stavlja ljude na prvo mesto i koja na najvišem nivou obraća pažnju na zadovoljstvo klijenata.