EN | RS

Obaveštenje o obavljanju menjačkih poslova sa ovlašćenim menjačima

Poštovani klijenti – ovlašćeni menjači,

U skladu sa izmenjenim uslovima poslovanja tokom trajanja vanrednog stanja nastalog usled pandemije izazvane COVID-19, HALKBANK a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) će ovlašćenim menjačima omogućiti da ispune svoje obaveze propisane Odlukom o načinu obavljanja menjačkih poslova, u skladu sa ugovorom koji imaju potpisan sa Bankom, a naročito predaju efektivnog stranog novca Banci, uplatu gotovine u dinarima na tekući račun Banke i dr.

Informaciju o radnom vremenu organizacionih delova u kojima se obavljaju navedene transakcije možete naći na sledećem LINKU-u 


Hvala na razumevanju

Vaša HALKBANK

Sve informacije možete dobiti i besplatnim pozivom na broj

0800/100-111

Radno vreme kontakt centra je 24h svakog dana u toku nedelje.