EN | RS

Obaveštenje o podizanju penzija

Poštovani penzioneri, 

U vreme vanrednih okolnosti izazvanih CORONA virusom i ograničenjem kretanja građana starijih od 65 godina,  u skladu sa instrukcijom Narodne Banke Srbije,  HALKBANK je omogućila da neko umesto vas podigne penziju na šalteru Banke. 

Osoba koju ćete ovlastiti da podigne vašu penziju prilikom dolaska u Banku moraće da, pored popunjenog ovlašćenja priloži svoju i vašu ličnu kartu ili vašu karticu platnog računa. 

Punomoćje/ovlašćenje možete preuzeti sa linka.

Napominjemo da je punomoćje jednokratno i potrebno ga je popuniti i dostaviti svaki put pri podizanju penzije. 

Takođe, punomoćje možete i sami napisati, a u tom slučaju mora da sadrži sledeće vaše podatke: 

• ime i prezime, 
• JMBG, 
• adresu iz lične karte, 
• broj računa sa kog se penzija podiže (naveden je na vašoj platnoj kartici) i
• iznos koji želite da podignete; 

kao i podatke lica kom dajete punomoćje:

• ime i prezime 
• JMBG i 
• adresu iz lične karte. 

Neophodno je da na punomoćju stoji i vaš potpis.

Srdačno Vaša

Halkbank a.d. Beograd

Objavljeno dana 24.03.2020.