EN | RS

Opšte informacije

Mobilno bankarstvo je fantastična usluga koja Vam omogućava da Banka uvek bude uz Vas. Mobilno bankarstvo Vam omogućava da koriste bankarske usluge bez ikakvih ograničenja i da pri tome ostvarite značajne uštede vremena i sredstava.


Prednosti Mobilnog bankarstva u odnosu na klasično poslovanje su:

 • smanjenje troškova transakcija (niže naknade u odnosu na platni promet na šalterima banke)
 • siguran i bezbedan platni promet
 • ušteda vremena
 • mogućnost obavljanja transakcija preko mobilnog telefona gde god da se nalazite, dovoljno je da imate pristup internetu
 • stalni uvid u stanje i promet Vaših računa
 • korišćenje usluge 24 sata dnevno, svakog dana u nedelji.


Korišćenje Halkbank m-banking usluge Vam omogućava:

 • dinarska plaćanja na bilo koji račun;
 • prenos sredstava u okviru sopstvenih računa;
 • menjačke poslove u okviru sopstvenih deviznih i dinarskih računa;
 • uvid u stanje, promet i po dinarskim i deviznim računima;
 • uvid u stanje i promet po kreditnim karticama.


Za korišćenje Mobilnog bankarstva potreban Vam je mobilni uređaj na kojem je omogućen pristup internetu na jednom od sledećih operativnih sistema:

 • Android (minimalna verzija 2.3.3. ili novija)
 • iOS (minimalna verzija 6.1 ili novija)