EN | RS

Oročena štednja na period

Opšte informacije

Halkbank a. d. Beograd Vam nudi mogućnost polaganja Vaših slobodnih deviznih sredstava na štednju u valutama EUR i USD na vremenski period od 3 do 36 meseci po veoma stimulativnim kamatnim stopama. Isplata kamate se vrši po isteku perioda oročenja.

Postoji mogućnost automatskog reoročenja sredstava bez ponovnog dolaska u Banku po kamatnoj stopi važećoj na dan reoročenja uloga.

Prednosti

  • Ne postoji minimalni ulog
  • Besplatno otvaranje računa oročene štednje
  • Kamatna stopa je fiksna za period oročenja
  • Automatsko produženje ugovora na period koji odgovara inicijalno ugovorenom roku

Uslovi

Period oročenja

Kamatna stopa na oročene depozite u valuti

978 - EUR

(fiksna, na godišnjem nivou)*

Kamatna stopa na oročene depozite u valuti

840 - USD 

(fiksna, na godišnjem nivou)*

Štedni ulozi po viđenju

0,00%

0,00%

Štedni ulozi oročeni na 3 meseca

0,10%

0,10%

Štedni ulozi oročeni na 6 meseci

0,20%

0,20%

Štedni ulozi oročeni na 12 meseci

0,40%

0,40%

Štedni ulozi oročeni na 24 meseca

0,70%

0,70%

Štedni ulozi oročeni na 36 meseca

0,70%

0,70%

Za iznos oročenja preko 10.000,00 EUR

na rok od 12, 24 i 36 meseci

po dogovoru

po dogovoru


*Kamatne stope su iskazane u bruto iznosu.

Banka obračunava i plaća porez na prihod od kamate, na teret vlasnika naloga.


Reprezentativni primer

Iznos depozita - 5.000,00 EUR

Porez - 15,00%

Period oročenja

Nominalna kamatna stopa

Ukupna obračunata kamata

u EUR

Troškovi na teret

klijenta

(porez) u EUR

Ukupan iznos za isplatu

klijentu

u EUR

Efektivna    kamatna

stopa

Štedni ulog oročen na 3 meseca

0,10%

1,24

0,19

5.001,05

0,08%

Štedni ulog oročen na 6 meseci

0,20%

5,01

0,75

5.004,26

0,17%

Štedni ulog oročen na 12 meseci

0,40%

20,00

3,00

5.017,00

0,34%

Štedni ulog oročen na 24 meseca

0,70%

70,24

10,54

5.059,70

0,60%

Štedni ulog oročen na 36 meseci

0,70%

105,80

15,87

5.089,93

0,60%


Iznos depozita - 5.000,00 USD

Porez - 15,00% 

Period oročenja

Nominalna kamatna stopa

Ukupna obračunata kamata

u USD

Troškovi na teret

klijenta

(porez,...) u USD

Ukupan iznos za isplatu

klijentu

u USD

Efektivna    kamatna

stopa

Štedni ulog oročen na 3 meseca

0,10%

1,24

0,19

5.001,05

0,08%

Štedni ulog oročen na 6 meseci

0,20%

5,01

0,75

5.004,26

0,17%

Štedni ulog oročen na 12 meseci

0,40%

20,00

3,00

5.017,00

0,34%

Štedni ulog oročen na 24 meseca

0,70%

70,24

10,54

5.059,70

0,60%

Štedni ulog oročen na 36 meseci

0,70%

105,80

15,87

5.089,93

0,60%


Pitanja

Koja dokumentacija je potrebna za otvaranje računa oročene štednje?

Potrebno je da sa sobom ponesete samo identifikacioni dokument, važeću ličnu kartu ili važeći pasoš.


Kada se plaća porez na prihod od kapitala?

Porez na prihod od kapitala banka plaća u ime klijenta prilikom isplate kamate.


Da li postoji mogućnost dodatnih uplata sredstava na račun oročene devizne štednje?

Kod oročene devizne štednje nije moguće uplaćivati dodatna sredstva na račun štednje tokom perioda oročenja. Ukoliko želite ovu opciju, Halkbank je za Vas kreirala poseban model štednje pod nazivom Dodaj sam.