EN | RS

Paket mikro kredita

Opšte informacije

Povećajte nivo poslovanja Vaše kompanije nabavkom sirovina i materijala ili podizanjem nivoa zaliha robe, pomoću kredita u iznosu od 10.000,00 EUR, 20.000,00 EUR ili 30.000,00 EUR.


Iznosi kredita: 10.000,00 EUR, 20.000,00 EUR, ili 30.000,00 EUR

Ročnost: 12, 24 ili 36 meseci

Namena: Nabavka obrtnih sredstava

Kamatna stopa: od 5,25% godišnje

Način otplate: Anuiteti

Nakanada: RSD 10.000,00 fiksno


Uz kredit Banka odobrava overdraft bez naknade.


Overdraft: do 600.000 RSD

Kamatna stopa: 0,85% mesečno

Naknada za obradu: bez naknade

Dokumentacija