EN | RS

Pitanja

Kako mogu da postanem korisnik Elektronskog bankarstva?

Da biste postali korisnik Elektronskog bankarstva, potrebno je da popunite zahtev (pristupnicu) u najbližoj filijali ili ekspozituri Halkbanke.

Da li Elektronsko bankarstvo omogućava plaćanje svih računa ili samo pojedinih?

Elektronsko bankarstvo možete koristiti za plaćanje svih računa bez obzira na koga oni glase. Sa ovom uslugom pristup svom tekućem računu imate sedam dana u nedelji, 24 sata dnevno.

KAKO VRŠIM AKTIVACIJU NALOGA ZA SMARTHALK EBANK APLIKACIJU?

Kako biste na jednostavan i brz način pristupili novim aplikacijama, pripremili smo detaljna uputstva za Vas. U zavisnosti od toga da li ste postojeći korisnik ili novi korisnik, odaberite odgovarajuće uputstvo.

  • Uputstvo za postojeće korisnike koji prelaze na SmartHALK platformu, preuzmite OVDE
  • Uputstvo za nove korisnike koji nikada nisu koristili Halkbank elektronsko bankarstvo, preuzmite OVDE

Sistem ne prihvata lozinku koju želim da koristim ubuduće, zašto?

Potrebno je da Vaša lozinka ispunjava minimalne uslove za postojanje jake lozinke.

Ti uslovi su:

  • Lozinka ne sme da bude kraća od osam znakova
  • Lozinka mora da sadrži barem jedno malo slovo
  • Lozinka mora da sadrži barem jedno veliko slovo
  • Lozinka mora da sadrži barem jedan broj
  • Lozinka mora da sadrži barem jedan specijalni znak (*+/-/&#()~”=?:,:. ...)

Ne koristiti vlastito ime i prezime ili datum rođenja kao deo lozinke.

Ukoliko unesete lozinku koja ne ispunjava neki od navedenih uslova, aplikacija će Vam prijaviti grešku i tražiti da ispravite lozinku. Vaša obaveza jeste da čuvate lozinku na sigurnom, i da ne dozvolite da druga lica saznaju za Vašu lozinku, jer im to omogućava uvid u vaše račune. Preporuka je da se lozinka menja na svakih 90 dana.

Da li mogu da promenim svoju lozinku?

Nakon što pristupite aplikaciji, imate mogućnost da menjate lozinku.

Šta je OTP?

OTP (One Time Password) je jednokratna sigurnosna lozinka sačinjena od šest cifara koja se isporučuje SMS porukom na broj mobilnog telefona koji ste prijavili na pristupnici za uslugu Elektronskog bankarstva i namenjena je za potpisivanje platnih naloga.

Zaboravio sam lozinku, šta da radim?

Ukoliko ste zaboravili lozinku, pogledajte uputstvo za aktivaciju koje se nalazi OVDE.

Više puta sam uneo pogrešnu lozinku i nalog više nije aktivan, šta da radim?

Ukoliko ste više puta uneli pogrešnu lozinku, pogledajte uputstvo za aktivaciju koje se nalazi OVDE.