EN | RS

Pitanja

Koje vrste platnih kartica izdaje Halkbank?

Za fizička lica Halkbank u ponudi ima debitne kartice DinaCard i Visa. Visa Classic debitna kartica je vezana za dinarski kao i multivalutni tekući račun.

Za pravna lica i preduzetnike Halkbank u ponudi ima Visa Business debitnu karticu.

Šta je potrebno da znam prilikom korišćenja Halkbank bankomata?

Na Halkbank bankomatima možete u jednoj transakciji da podignete najviše RSD 20,000.

Imate mogućnost promene postojećeg PIN-a unosom novog po vašem izboru, uz plaćanje naknade u skladu sa Tarifom naknada Banke.

Gde se nalaze bankomati?

Mrežu naših bankomata možete videti na stranici ATM mreža.

Koje kartice se prihvataju na Halkbank bankomatima?

Na Halkbank bankomatima je moguće koristiti kartice sa oznakama Visa i DinaCard kartičnih sistema.

Koliki je dnevni limit po platnim karticama?

Kako bismo povećali bezbednost Vaše platne kartice, Banka je definisala osnovne dnevne limite za korišćenje kartice na POS terminalima, bankomatima i internetu, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Dnevni limiti su definisani u iznosu i broju transakcija u zavisnosti od vrste transakcije. Ukoliko želite da podesite limite koji se razlikuje od osnovnih vrednosti, potrebno je da posetite najbližu filijalu/ekspozituru, odnosno da bi bilo omogućeno obavljanje internet transakcije, potrebno je da pozovete korisnički centar na tel. 011/ 30 40 905 ili 011/ 30 40 906.

Koji su dnevni limiti za korišćenje Halkbank kartica?

Osnovni dnevni limiti za korišćenje kartica su:


Kartice fizičkih lica

ukupan dnevni limit broj transakcija(dnevno)
za plaćanje robe na POS terminalima u zemlji i inostranstvo 1.000 evra 10
za podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu 500 evra 3
plaćanje preko interneta za veći iznos potrebno je da pozovete 011/30 40 905 30 evra 5Biznis kartice

ukupan dnevni limit broj transakcija(dnevno)
za plaćanje robe na POS terminalima u zemlji 100.000 RSD 18
za plaćanje robe na POS terminalima u inostranstvu u zavisnost od % okvirnog kredita određen za ovu namenu bez ograničenja
za podizanje gotovine u zemlji 50.000 RSD evra 10
za podizanje gotovine u inostranstvu u zavisnost od % okvirnog kredita određen za ovu namenu bez ograničenja
plaćanje preko interneta za veći iznos potrebno je da pozovete 011/30 40 905 30 evra 5


Na šta bi trebalo da obratim pažnju kada koristim svoju platnu karticu na internetu?

Korišćenje platne kartice na internetu zahteva veće mere bezbednosti u odnosu na upotrebu na bankomatu ili prodajnom mestu. Preporuka je da kartice koristite na proverenim internet stranicama sa oznakom Verified by Visa. U momentu plaćanja, stranica mora biti obezbeđena, pri čemu će u adresi pisati da se nalazite na https:// stranici.

Za korišćenje platne kartice na internetu može se koristiti broj kartice, ime i prezime, datum važnosti i 3-cifreni CVV2 broj koji se nalazi na poleđini kartice.

Preuzeo sam platnu karticu u filijali/ekspozituri. Kada kartica postaje aktivna i kada mogu da počnem da je koristim?

Platna kartica koju ste preuzeli u filijali/ekspozituri postaje aktivna i spremna za korišćenje prvog sledećeg radnog dana od 10:00 časova.

Šta da radim u slučaju da ne mogu da pronađem svoju platnu karticu?

Ukoliko niste sigurni gde se nalazi Vaša platna kartica, neophodno je da pozovete Korisnički centar na 011/ 30 40 905 kako bi privremeno blokirali karticu.

Šta treba da uradim u slučaju da sam zaboravio svoj PIN za platnu karticu?

Ukoliko ste zaboravili svoj PIN potrebno je da posetite najbližu filijalu/ekspozituru kako biste podneli zahtev za novi.

Moja platna kartica ističe, kako da naručim novu?

Ukoliko ste korisnik DinaCard debitne kartice i ukoliko ste imali bar jednu transakciju u poslednjih 150 dana od datuma isticanja, kartica će Vam biti automatski reizdata i poslata u matičnu filijalu. Za sve ostale kartice DinaCard debitne kartice koje se nisu koristile u pomenutom periodu od 150 dana i sve Visa Classic kartice, potrebno je da dođete u filijalu kako biste podneli zahtev za reizdavanje. Mesec dana pre isteka kartice, Banka šalje SMS obaveštenje svim klijentima da njihova DinaCard debitna i/ili Visa Classic kartica ističe. Referent Banke kontaktira firmu, na koji se vodi Visa Business kartica/e kako bi skrenuo pažnju da im Okvirni kredit ili platna kartica/e ističe/u.

Šta da radim ako ne prepoznajem transakciju koja je zabeležena na mom računu?

U slučaju da tokom provere stanja na računu naiđete na transakciju koju ne prepoznajete, pre nego što kontaktirate Banku, proverite sledeće:

  • uverite se da nemate slip transkacije. Iako deluje zbunjujuće, postoje prodajna mesta čiji terminali za platne kartice imaju drugačiji naziv od naziva prodajnog mesta
  • ukoliko Vas zbunjuje datum transakcije, pokušajte da identifikujete iznos ili ime prodajnog mesta, jer ponekad transakcije budu zabeležene sa zakašnjenjem
  • ukoliko je neka transakcija dvaput zavedena, a znate da je prvi pokušaj njenog izvršenja bio neuspešan, proverite da li su oba iznosa zadužila Vaš račun, ili je naplaćen samo jedan.

Ukoliko verujete da je određena transakcija posledica zloupotrebe Vaše platne kartice, neophodno je da odmah blokirate platnu karticu pozivanjem korisničkog centra na tel. 011/30 40 905 ili 011/30 40 906. Ukoliko imate bilo kakvu vrstu reklamacije, molimo Vas da se obratite najbližoj filijali/ekspozituri.

Da li mogu da koristim karticu u inostranstvu iako nemam raspoloživa sredstva na deviznom računu?

Svoju karticu možete koristiti bilo gde u svetu. Transakcija će biti izvršena bez obzira na valutu plaćanja. Banka će automatski konvertovati novac sa Vašeg tekućeg računa kako bi izvršila transakciju u inostranstvu. Isto tako svoju karticu možete koristiti u Srbiji iako na računu imate samo novac u stranoj valuti.

Kako mogu da proverim koje su transakcije izvršene mojom karticom?

Na raspolaganju su Vam internet i mobilno bankarstvo preko kojih u svakom trenutku možete da proverite sve izvršene transakcije, kao i rezervacije, koje predstavljaju još uvek neproknjižene, ali zabeležene transakcije na Vašem računu.

Kartica mi je zadržana u bankomatu. Šta da radim?

U slučaju da je Vaša kartica zadržana u bankomatu Halkbank ili bankomatu druge banke, treba da prijavite slučaj u najbližoj filijali/ekspozituri Halkbanke. U zavisnosti od toga koji je status kartice, banka će je ili zameniti novom (ako ste je trajno blokirali), ili će Vaša postojeća kartica biti ponovo dostupna nakon potvrde izdate od strane banke u čijem bankomatu je zadržana