EN | RS

Pitanja

Koje vrste platnih kartica izdaje Halkbank?

Za fizička lica Halkbank u ponudi ima debitne kartice DinaCard, Mastercard i Visa. Mastercard Gold Debit i Visa Debit kartice su vezane za dinarski kao i devizni EUR tekući račun.

Za pravna lica i preduzetnike Halkbank u ponudi ima Mastercard Business Debit karticu.

Šta je potrebno da znam prilikom korišćenja Halkbank bankomata?

Na Halkbank bankomatima možete u jednoj transakciji da podignete najviše RSD 20,000.

Imate mogućnost promene postojećeg PIN-a unosom novog po vašem izboru, uz plaćanje naknade u skladu sa Tarifom naknada Banke.

Gde se nalaze bankomati?

Mrežu naših bankomata možete videti na stranici ATM mreža.

Koje kartice se prihvataju na Halkbank bankomatima?

Na Halkbank bankomatima je moguće koristiti kartice sa oznakama Mastercard, Visa i DinaCard kartičnih sistema.

Koliki je dnevni limit po platnim karticama?

Kako bismo povećali bezbednost Vaše platne kartice, Banka je definisala osnovne dnevne limite za korišćenje kartice na POS terminalima, bankomatima i internetu, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Dnevni limiti su definisani u iznosu i broju transakcija u zavisnosti od vrste transakcije. Ukoliko želite da podesite limite koji se razlikuje od osnovnih vrednosti, potrebno je da posetite najbližu filijalu/ekspozituru, odnosno da pozovete kontakt centar na tel. 011/ 2041 900 ili 0800 100 111.

Koji su dnevni limiti za korišćenje Halkbank kartica?

Osnovni dnevni limiti za korišćenje kartica su:


Dnevni

limiti


Podicanje

gotovina

POS

Kupovina

Internet

Kupovina

Srbijabroj transakcija105020
iznos  50.000,00100.000,00100.000,00
inostranstvobroj transakcija105020
iznos500,001.000,001,000,00

Mesečni

limiti


Podicanje

gotovina

POS

Kupovina

Internet

Kupovina

Srbijabroj transakcija3020050
iznos600.000,00600.000,00300.000,00
inostranstvobroj transakcija3020050
iznos5.000,005.000,002,500,00Na šta bi trebalo da obratim pažnju kada koristim svoju platnu karticu na internetu?

Korišćenje platne kartice na internetu zahteva veće mere bezbednosti u odnosu na upotrebu na bankomatu ili prodajnom mestu. Preporuka je da kartice koristite na proverenim internet stranicama sa oznakom Verified by Visa. U momentu plaćanja, stranica mora biti obezbeđena, pri čemu će u adresi pisati da se nalazite na https:// stranici.

Za korišćenje platne kartice na internetu može se koristiti broj kartice, ime i prezime, datum važnosti i 3-cifreni CVV2 broj koji se nalazi na poleđini kartice.


Šta je CVV2/CVC2 broj?

CVV2/CVC2 je broj koji je neophodan za plaćana preko interneta. To je trocifreni broj na poleđini kartice, koji uvek unosite u specijalno polje za unos na internet stranici gde obavljate kupovinu.

Šta da radim u slučaju da ne mogu da pronađem svoju platnu karticu?

Ukoliko niste sigurni gde se nalazi Vaša platna kartica, neophodno je da pozovete Kontakt centar na 011/ 2041 900 ili 0800 100 111 kako bi privremeno blokirali karticu.

Šta treba da uradim u slučaju da sam zaboravio svoj PIN za platnu karticu?

Ukoliko ste zaboravili svoj PIN potrebno je da posetite najbližu filijalu/ekspozituru kako biste pristupili definisanju novog PIN koda. Promena PIN koda ne zahteva promenu kartice i vrši se u veoma kratkom roku, odmah po dolasku u filijalu/ekspozituru.

Moja platna kartica ističe, kako da naručim novu?

DinaCard debitna platna kartice reizdaje se automatski i Banka Vas o tome obaveštava. Za svaku drugu karticu neophodno je da podnesete pisani zahtev Banci najkasnije 30 dana pre isteka roka važeće kartice

Šta da radim ako ne prepoznajem transakciju koja je zabeležena na mom računu?

U slučaju da tokom provere stanja na računu naiđete na transakciju koju ne prepoznajete, pre nego što kontaktirate Banku, proverite sledeće:

  • uverite se da nemate slip transkacije. Iako deluje zbunjujuće, postoje prodajna mesta čiji terminali za platne kartice imaju drugačiji naziv od naziva prodajnog mesta
  • ukoliko Vas zbunjuje datum transakcije, pokušajte da identifikujete iznos ili ime prodajnog mesta, jer ponekad transakcije budu zabeležene sa zakašnjenjem
  • ukoliko je neka transakcija dvaput zavedena, a znate da je prvi pokušaj njenog izvršenja bio neuspešan, proverite da li su oba iznosa zadužila Vaš račun, ili je naplaćen samo jedan.

Ukoliko verujete da je određena transakcija posledica zloupotrebe Vaše platne kartice, neophodno je da odmah blokirate platnu karticu pozivanjem korisničkog centra na tel. 011/2041 900 i 0800 100 111. Ukoliko imate bilo kakvu vrstu reklamacije, molimo Vas da se obratite najbližoj filijali/ekspozituri.

Da li mogu da koristim karticu u inostranstvu iako nemam raspoloživa sredstva na deviznom računu?

Svoju karticu možete koristiti bilo gde u svetu. Transakcija će biti izvršena bez obzira na valutu plaćanja. Banka će automatski konvertovati novac sa Vašeg tekućeg računa kako bi izvršila transakciju u inostranstvu. Isto tako svoju karticu možete koristiti u Srbiji iako na računu imate samo novac u stranoj valuti.

Kako mogu da proverim koje su transakcije izvršene mojom karticom?

Na raspolaganju su Vam internet i mobilno bankarstvo preko kojih u svakom trenutku možete da proverite sve izvršene transakcije, kao i rezervacije, koje predstavljaju još uvek neproknjižene, ali zabeležene transakcije na Vašem računu.

Kartica mi je zadržana u bankomatu. Šta da radim?

U slučaju da je Vaša kartica zadržana u bankomatu Halkbank ili bankomatu druge banke, treba da prijavite slučaj u najbližoj filijali/ekspozituri Halkbanke. U zavisnosti od toga koji je status kartice, banka će je ili zameniti novom (ako ste je trajno blokirali), ili će Vaša postojeća kartica biti ponovo dostupna nakon potvrde izdate od strane banke u čijem bankomatu je zadržana

Na koji način Banka vrši obračun kada plaćam svojom karticom u inostranstvu koja je vezana za devizni račun na kom imam više valuta?

Obračunska valuta Banke za transakcije nastale u inostranstvu je EUR, odnosno prilikom zaduženja računa, bez obzira na originalnu valutu u koji je transakcija izvršena, Banka zadužuje račun u valuti EUR. Ukoliko je transakcija izvršena u valuti različitoj od EUR, konverzija se vrši prema kursu internacionalne kartičarske organizacije čiji brend nosi kartica (Visa ili Mastercard). Po navedenom kursu konvertuje se iznos originalne transakcije u valutu EUR. Ukoliko na deviznom tekućem računu nema dovoljno raspoloživih sredstava u valuti EUR, za preostala sredstva do punog iznosa transakcije, rezervišu se sredstva dinarskog tekućeg računa po prodajnom kursu Banke za devize važećem u trenutku izvršenja transakcije.

Koja je razlika između debitne i kreditne kartice?

Debitne kartice su platne kartice vezane za Vaš tekući račun i platežna moć zavisi od raspoloživosti sredstava na tom računu.


Kreditne kartice su platne kartice koje Vam omogućavaju korišćenje novčanih sredstava u visini kreditnog limita odobrenog od strane Banke.