EN | RS

Pogodnosti

Visa Debit
 • Visa Debitna kartica predstavlja platnu karticu koja omogućava raspolaganje sredstvima sa dinarskog i deviznog računa. 
 • Visa Debit kartica omogućava:
  • plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu na prodajnim mestima u zemlji obeleženim Visa znakom
  • podizanje gotovine na bankomatima u zemlji i inostranstvu obeleženim Visa znakom. Podizanje gotovine na bankomatima Halkbanke je bez provizije
  • plaćanje na internet prodajnim mestima brzo i sigurno uz Verified by Visa besplatnu uslugu
 • Visa Debit karticom možete vršiti plaćanja i podizati gotovinu beskontaktno do određenog iznosa na svim terminalima, u zemlji i inostranstvu, koji prihvataju Visa kartice sa oznakom „Paywave“ kada nije potrebna potvrda PIN-om, već samo prislanjanje kartice terminalu. 
 • Korisnicima Kvartet i Silver paketa računa izdaje se Visa debitna kartica bez ikakvih troškova i obaveza plaćanja članarine.
DinaCard debitna
 • DinaCard debitna kartica jeste nacionalna platna i identifikaciona kartica vezana za dinarski tekući račun kojom se platne transakcije mogu obavljati isključivo na teritoriji Republike Srbije.
 • DinaCard omogućava:
  • plaćanje roba i usluga na prodajnim mestima u zemlji obeleženim DinaCrad znakom;
  • podizanje gotovine na bankomatima Halkbanke i drugih banaka u zemlji obeležene DinaCard znakom.
 • Svi Korisnici paketa računa dobijaju DinaCard debitnu karticu u okviru paketa tekućih računa bez dodatnih troškova i obaveza plaćanja članarine.
 • Uslovi izdavanja DinaCard debitne kartice
  • Kartica može biti izdata svakom punoletnom građaninu Republike Srbije i nerezidentima
  • Dodatne kartice mogu se izdati na zahtev Korisnika osnovne kartice. Mogu se izdati najviše dve dodatne kartice koje se vezuju za račun osnovne kartice
 • Kartica veži do roka koji je naznačen na kartici (36 meseci) i nakon toga se automatski reizdaje.
Mastercard Gold Debit
 • Mastercard Gold Debit kartica predstavlja platnu karticu koja omogućava raspolaganje sredstvima sa dinarskog i deviznog računa. 
 • Mastercard Gold Debit kartica omogućava:
  • plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu na prodajnim mestima u zemlji obeleženim Mastercard znakom
  • podizanje gotovine na bankomatima u zemlji i inostranstvu obeleženim Mastercard znakom. Podizanje gotovine na bankomatima Halkbanke je bez provizije
  • plaćanje na internet prodajnim mestima brzo i sigurno uz Mastercard SecureCode besplatnu uslugu
 • Mastercard Gold Debit karticom možete vršiti plaćanja i podizati gotovinu beskontaktno do određenog iznosa na svim terminalima, u zemlji i inostranstvu, koji prihvataju Mastercard kartice kada nije potrebna potvrda PIN-om, već samo prislanjanje kartice terminalu. 
 • Korisnicima Gold paketa računa izdaje se Mastercard Gold Debitna kartica bez ikakvih troškova i obaveza plaćanja članarine.
Mastercard Sticker Debit
 • Postanite Korisnik Mastercard Sticker Debit kartice koja se kao nalepnica može nalepiti na Vaš mobilni telefon ili predmet koji je uvek uz Vas! Mastercard Sticker Debit karticom možete vršiti plaćanja beskontaktno do određenog iznosa na svim terminalima, u zemlji i inostranstvu, koji prihvataju Mastercard kartice kada nije potrebna potvrda PIN-om do određenog iznosa transakcije, već samo prislanjanje kartice terminalu.
 • Sticker kartica je:
  • Uvek pri ruci
  • Prislanjanjem kartice na prodajno mesto vršite plaćanja
  • Jednostavno i brzo plaćanje roba i usluga
  • Nije potrebna autorizacija PIN kodom do određenog iznosa transakcije.
 • Mastercard Sticker Debit kartica ujedno predstavlja platnu karticu koja omogućava raspolaganje sredstvima sa dinarskog i deviznog računa. 
 • Mastercard Sticker kartica omogućava:
  • plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu na prodajnim mestima obeleženim Mastercard znakom i oznakom za beskontaktno plaćanje kao i podizanje gotovine na bankomatima koji podržavaju beskontaktnu tehnologiju.
Mastercard World
 • Mastercard World kreditna kartica omogućava pristup dodatnim sredstvima do iznosa odobrenog limita, kad god poželite.
 • Prednosti Mastercard World kreditne kartice:
  • Plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu na prodajnim mestima u zemlji obeleženim Mastercard znakom
  • Podizanje gotovine na bankomatima u zemlji i inostranstvu obeleženim Mastercard znakom
  • Plaćanje na internet prodajnim mestima brzo i sigurno uz Mastercard SecureCode besplatnu uslugu
  • Sigurnija od nošenja gotovine
  • Opremljena čip tehnologijom te pruža veću sigurnost i umanjuje mogućnost zloupotrebe
  • Fiksna kamatna stopa
  • Plaćanjem mesečnih obaveza povećavaju se raspoloživa sredstva za dalju potrošnju
  • Odloženo plaćanje duga bez kamate do 45 dana
 • Valuta u kojoj se ugovara limit je dinar (RSD).
 • Minimalni iznos otplate je 5% od ukupnog duga, odnosno 1000.00 dinara.
Visa Gold
<
 • Visa Gold kreditna kartica Vam omogućava pristup dodatnim sredstvima do iznosa odobrenog limita, u svakom trenutku.
 • Prednosti Visa Gold kreditne kartice:
  • Plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu na prodajnim mestima u zemlji obeleženim Visa znakom
  • Podizanje gotovine na bankomatima u zemlji i inostranstvu na preko 1,9 miliona ATM lokacija obeleženim Visa znakom
  • Plaćanje na internet prodajnim mestima brzo i sigurno uz Verified by Visa besplatnu uslugu
  • Sigurnija od nošenja gotovine
  • Opremljena čip tehnologijom što Vam daje veću sigurnost i umanjuje mogućnost zloupotrebe
  • Fiksna kamatna stopa
  • Plaćanjem mesečnih obaveza povećavaju se raspoloživa sredstva za Vašu dalju potrošnju
  • Odloženo plaćanje duga bez kamate do 45 dana
 • Dodatne pogodnosti i popusti za korisnike VISA Gold kartica