EN | RS

Pogodnosti

VISA CLASSIC debitna kartica
  • Platna kartica internacionalnog brenda VISA kojom možete vršiti plaćanja roba i usluga i podizanje gotovine u Republici Srbiji i inostranstvu na bankomatima i prihvatnim terminalima sa oznakom Visa.
  • Ovu karticu možete dobiti besplatno uz otvoren dinarski i namenski multivalutni devizni račun.
  • Limit potrošnje karticom određen je visinom sredstava na vašem dinarskom tekućem računu, kao i ukupnom iznosu sredstava na namenskom multivalutnom deviznom računu.
DINACARD debitna kartica
  • Platna kartica nacionalnog brenda DINACARD kojom možete vršiti plaćanja roba i usluga i podizanje gotovine u Republici Srbiji.
  • Ovu karticu možete dobiti besplatno uz otvoren dinarski tekući račun.
  • Limit potrošnje karticom određen je visinom sredstava na Vašem tekućem računu.