EN | RS

Za penzionere

Ponuda obuhvata

Ponuda „3 u 1“ obuhvata:

 1. Jedan od novih paketa tekućeg računa
  • Standard
  • Silver
  • Gold

  • (3 do 6 meseci bez mesečne naknade za vođenje paketa tekućeg računa)
 2. Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu
 3. Gotovinski kredit / kredit za refinansiranje

Prednosti

Prednosti ponude „3 u 1“ su da uz odabir jednog od novih paketa tekućeg računa, smanjite troškove:
 • Čekovi – bez naknade za izdavanje
 • Prva 3 naloga za plaćanje putem nove SmartHALK platforme elektronskih servisa, u dinarskom platnom prometu, su bez naknade
 • Niži troškovi po osnovu kamate i naknade po dozvoljenom prekoračenju i gotovinskom kreditu / kreditu za refinansiranje ili čak i bez naknade za obradu zahteva

Dozvoljeni minus

USLOVI
Iznos

Maksimalan iznos dozvoljenog

prekoračenja računa je 100.000 RSD

Nominalna kamatna stopa(godišnja)

24,00%  (fiksna)
Rok24 meseca
Naknada za obradu kred. zahtevaDo 0,50%
ObezbeđenjeMenica
REPREZENTATIVNI PRIMER
Iznos kredita50.000,00 RSD
NKS (godišnja, fiksna)24,00%
Rok24 meseca
Naknada za obradu kred. zahteva
250,00 RSD
Ostali troškovi

Kreditni biro -246,00 RSD

Menica – 50,00 RSD

Ukupan iznos kamate21.657,00 RSD
Ukupan iznos za povraćaj72.903,00 RSD
ObezbeđenjeMenica
EKS24,84%

*Obračunato na dan 04.06.2020

Kredit

USLOVI
Prenos penzije

Da

Iznos

U zavisnosti od kred. sposobnosti

Maksimalno do 1.200.000 RSD

Valuta kredita

Dinarski kredit
Rok u mesecimado 83 meseca
UčešćeBez učešća
Obezbeđenje

U zavisnosti od stepena

kreditne zaduženosti

Način otplate kreditaJednaki mesečni anuiteti
Naknada za obradu kred. zahteva
Od 0,00%
Nominalna kamatna stopaOd 11,95% (godišnja, fiksna)
REPREZENTATIVNI PRIMER
Iznos kredita500.000,00 RSD
UčešćeBez učešća
NKS (godišnja)11,95%
Rok u mesecima83 meseca
Visina mesečnog anuiteta
8.719,72 RSD
Ukupan iznos za povraćaj

727.281,09 RSD

Naknada za obradu kred. zahteva
0,00%
Ostali troškovi

Kreditni biro -246,00 RSD

Menica - 50,00 RSD

ObezbeđenjeMenica, Polisa osiguranja života
EKS11,97%

*Obračunato na dan 04.06.2020