EN | RS

Za zaposlene

Ponuda obuhvata

Ponuda „3 u 1“ obuhvata:

 1. Jedan od novih paketa tekućeg računa
  • Standard
  • Silver
  • Gold

 2. Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu
 3. Gotovinski kredit / kredit za refinansiranje

Prednosti

Prednosti ponude „3 u 1“ su da uz odabir jednog od novih paketa tekućeg računa, smanjite troškove:
 • Čekovi – bez naknade za izdavanje
 • Prva 3 naloga za plaćanje putem nove SmartHALK platforme elektronskih servisa, u dinarskom platnom prometu, su bez naknade
 • Niži troškovi po osnovu kamate i naknade po dozvoljenom prekoračenju i gotovinskom kreditu / kreditu za refinansiranje ili čak i bez naknade za obradu zahteva

Dozvoljeni minus

USLOVI
Iznos

Maksimalan iznos dozvoljenog

prekoračenja računa je 100.000 RSD

Nominalna kamatna stopa(godišnja)

24,00%  (fiksna)
Rok24 meseca
Naknada za obradu kred. zahtevaDo 0,50%
ObezbeđenjeMenica
REPREZENTATIVNI PRIMER
Iznos kredita50.000,00 RSD
NKS (godišnja, fiksna)24,00%
Rok24 meseca
Naknada za obradu kred. zahteva
250,00 RSD
Ostali troškovi

Kreditni biro -246,00 RSD

Menica – 50,00 RSD

Ukupan iznos kamate21.657,00 RSD
Ukupan iznos za povraćaj72.903,00 RSD
ObezbeđenjeMenica
EKS24,84%

*Obračunato na dan 04.06.2020

Kredit

USLOVI
Prenos plate

Da

Iznos

U zavisnosti od kred. sposobnosti

Maksimalno do 2.000.000 RSD

Valuta kredita

Dinarski kredit
Rok u mesecimado 83 meseca
UčešćeBez učešća
Obezbeđenje

U zavisnosti od stepena

kreditne zaduženosti

Način otplate kreditaJednaki mesečni anuiteti
Naknada za obradu kred. zahteva
 Od 0,00% do 0,95%
Nominalna kamatna stopaOd 6,95% do 9,95% (godišnja,fiksna)
REPREZENTATIVNI PRIMER
Iznos kredita1.000.000 RSD
UčešćeBez učešća
NKS (godišnja)7,45%
Rok u mesecima83 meseca
Visina mesečnog anuiteta
15.335,02 RSD
Ukupan iznos za povraćaj

1.278,417,77RSD

Naknada za obradu kred. zahteva
0,00%
Ostali troškovi

Kreditni biro -246,00 RSD

Menica - 50,00 RSD

ObezbeđenjeMenica
EKS7,47%

*Obračunato na dan 04.06.2020