EN | RS

Poruka predsednika Izvršnog odbora

Istaknuti akcionari, poslovni partneri, zaposleni, 


Halkbank a.d. Beograd posluje od 2015. godine na teritoriji Republike Srbije i istakao bih da smo veoma ponosni na uspešno širenje naše poslovne mreže i baze klijenata.

U februaru 2018. godine došlo je do povećanja našeg kapitala u iznosu od 20 miliona evra, tako da je Türkiye Halk Bankası A.Ş. postala većinski vlasnik Halkbank a.d. Beograd sa udelom od 99,98%.

Banka je u 2019. godini otvorila nove filijale i znatno povećala broj bankomata na ukupno 88. Danas, naši proizvodi i usluge mogu se naći u 39 poslovnih jedinica.

Prethodna godina je bila veoma uspešna za nas. Ostvarili smo dobre rezultate zahvaljujući jasno definisanoj strategiji, dobroj poslovnoj politici, vrednom angažovanju naših zaposlenih i uz veliku podršku Halkbank Grupe.

U ovoj godini planiramo širenje poslovne mreže i povećanje prisustva na još nepokrivenim područjima Srbije. Takođe, planiramo da povećamo tržišno učešće u ključnim segmentima. Naša namera je da svojim klijentima ponudimo najkvalitetniju uslugu kroz širok spektar proizvoda sa pristupom orijentisanim ka klijentu.

Naš primarni zadatak je kreiranje proizvoda koji će u potpunosti zadovoljiti očekivanja naših klijenata, a jedan od naših ciljeva u 2020. godini je rad na inovativnom i tehnološkom modernizovanom sistemu platnih kartica, koji će pomeriti granice bankarstva u Srbiji.

Izuzetno smo ponosni na našu efikasnost, brzinu i kvalitet usluge, kao i na lični pristup koji gajimo prema svakom klijentu. Takođe, verujemo da sa našim stručnim timom naša brzina i kvalitet usluge razlikuje od drugih.

Naš cilj je da budemo banka koja podstiče i finansira rast i razvoj domaće privrede, a istovremeno je i sigurno mesto za štednju naših klijenta. Kako naš moto kaže: "Ljudi pre svega", a pošto smo u potpunosti orijentisani na klijente, u narednim godinama ćemo uložiti još više napora da postanemo jedan od lidera u bankarskom sektoru u Srbiji.


S poštovanjem,

Kenan Bozkurt,

predsednik Izvršnog odbora Halkbank a. d. Beograd