EN | RS

Prigovori

Klijent je u fokusu svih naših aktivnosti, a Vaše zadovoljstvo i entuzijazam su temelj našeg poslovnog uspeha. Ipak, ponekada se dešava da usluga nije na očekivanom nivou. U takvim situacijama, uvek ste dobrodošli da podelite nezadovoljstvo sa nama. Naše osoblje Vam je na raspolaganju za pravovremeno rešavanje prigovora i uveravamo Vas da ćemo se maksimalno angažovati kako bismo pronašli najbolje rešenje za Vas.

Banka je dužna da razmotri prigovor i da Klijentu dostavi pisani odgovor najkasnije u roku od  15 dana od dana prijema prigovora. Izuzetno, ako Banka usled razloga koji ne zavise od njene volje ne može da dostavi odgovor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, rok za odgovor na prigovor se može produžiti za najviše 15 dana, o čemu je Banka dužna da obavesti podnosioca prigovora u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Kako da podnesem prigovor?

Preporuka je da se prvo obratite svojoj filijali Halkbank.

U svakom trenutku možete da podnesete prigovor Službi za upravljanje kvalitetom i prigovorima, i to na sledeće načine:

 • popunjavanjem online obrasca OVDE
 • popunjavanjem brošure u filijali banke
 • slanjem i-mejla na prigovori@halkbank.rs
 • pozivanjem sledećeg broja telefona: 011/204-11-46
 • poštom na adresu: Halkbank - Služba za uspravljanje kvalitetom i prigovorima,Milutina Milankovića 9e, Novi Beograd. Prigovor poslat poštom treba da sadrži sledeće elemente:
  Ime i prezime/ Naziv kompanije
  Adresu stanovanja/ Adresu pravnog lica
  JMBG/ Matični broj kompanije
  E-mail adresu/ Kontakt telefon
  Opis prigovora

Obaveštenje o podnošenju prigovora