EN | RS

Sefovi

Opšte informacije

Ukoliko želite da Vaše dragocenosti budu na sigurnom mestu uz maksimalnu diskreciju, Halkbanka Vam nudi mogućnost iznajmljivanja sefova.

Sefove mogu iznajmiti fizička i pravna lica.

U sefu se ne smeju čuvati:

  • predmeti koji su samozapaljivi, podložni eksploziji, kvaru ili raspadanju,
  • predmeti koji mogu da ugroze sigurnost Banke,
  • predmeti koji mogu da ugroze sigurnost drugih sefova,
  • oružje

Prednosti

Banka garantuje potpunu sigurnost i bezbednost Vaših vrednosti.

U zavisnosti od Vaših potreba, opredeljujete se za veličinu i rok na koji ćete zakupiti sef.

Banka garantuje nepovredivost sefa odnosno ne postoji mogućnost otvaranja ili oštećenja sefa od strane trećeg lica. Samo korisnik i ovlašćeno lice imaju mogućnost pristupa sefu.

Uslovi

Zakupnina za sefove se plaća unapred, za ugovoreni rok zakupa.

Cene zakupa su utvrđene u Tarifi naknada za usluge po poslovima sa stanovništvom i određene su prema veličini sefa na mesečnom nivou.

Pitanja

Koju dokumentaciju treba da podnesem za uslugu zakupa sefa?

Za zakup sefa potrebno je da uz popunjen Zahtev za zakup sefa, dostavite svoj identifikacioni dokument.


Na kojim lokacijma Banke mogu da zakupim sef?

Sef možete zakupiti u sledećim filijalama Banke:

  • Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra 108-110
  • Čačak, Pivarska 1
  • Kraljevo, Trg Jovana Sarića 8
  • Kruševac, Trg kosturnica bb