EN | RS

SMS informativni servis

SMS servis Halkbanke omogućava klijentima da preko svog mobilnog telefona brzo i lako dobiju sve informacije vezane za svoj tekući račun.Kako postati korisnik ove usluge?

Potrebno je da popunite zahtev za korišćenje SMS servisa na bilo kom šalteru Halkbanke. Na taj način se registrujete i dobijate mogućnost korišćenja informativnog SMS servisa.

Koji su uslovi za korišćenje ove vrste usluge?

  • Potrebno je da posedujete mobilni telefon i da ste pretplatnik neke od mreža mobilne telefonije
  • Klijent Banke, tj. budući korisnik ove vrste usluge mora uredno da posluje sa tekućim računom

Kako aktivirati uslugu?

SMS informativni servis aktivirate slanjem poruke na broj 3878, sadržine „LO 1111 željeni PIN“. Primer: LO 1111 1452
* Nije moguće postaviti PIN koji sadrži iste cifre ili brojeve u nizu (npr. 1111, 2222 ili 1234, 3456)

Uputstvo za korišćenje SMS servisa

Dovoljno je da pošaljete SMS poruku na broj 3878 i da za samo nekoliko sekundi dobijete traženu informaciju o:

  • stanju Vašeg tekućeg računa

Na primer: Ukoliko želite da dobijete informaciju o stanju svog tekućeg računa, dovoljno je da pošaljete poruku u formatu st vaš PIN na broj 3878

  • broju nerealizovanih čekova

Na primer: Informaciju o broju nerealizovanih čekova ćete dobiti ako pošaljete poruku u formatu ce vaš PIN na broj 3878

  • iznosu poslednjeg priliva na tekući račun

Na primer: Iznos poslednjeg priliva na tekući račun ćete dobiti kada pošaljete poruku u formatu pr vaš PIN na broj 3878

  • iznosu dozvoljene pozajmice

Na primer: Ako želite da saznate kolika je Vaša trenutno dozvoljena pozajmica po tekućem računu, pošaljite poruku u formatu po vaš PIN na broj 3878

  • iznosu proknjižene zarade na tekući račun

Na primer: Informaciju o poslednjoj proknjiženoj zaradi na tekući račun ćete dobiti slanjem poruke pl vaš PIN na broj 3878

Kako možete promeniti svoju šifru?

Šifru (PIN) možete promeniti u svakom trenutku slanjem poruke na broj 3878, sadržine „LO stariPIN noviPIN“. Primer: LO 1452 5478

* Nije moguće postaviti PIN koji sadrži iste cifre ili brojeve u nizu (npr. 1111, 2222 ili 1234, 3456)


Kolika je cena ove usluge?

Korisnik SMS servisa plaća Banci za ovu vrstu usluge naknadu od 4 dinara po upitu, a promena pristupne lozinke se ne naplaćuje.