EN | RS

Subvencionisani krediti u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede

Opšte informacije

SUBVENCIONISANI KREDITI U SARADNJI SA MINISTARSTVOM POLJOPRIVREDE:

·        Dinarski krediti sa fiksnom kamatnom stopom od 1,00% i 3,00%

·        Namena: repromaterijal u biljnoj i stočarskoj proizvodnji (seme, đubrivo, sredstva za zaštitu bilja, protivgradne mreže, sistemi za navodnjavanje, oprema) do 36 meseci

·        Namena : repromaterijal u stočarskoj proizvodnji (hraniva, stoka za tov, oprema…) do 36 meseci

·        Namena – nabavka novih traktora, opreme  i osnovnog stada u govedarstvu do 60 meseci

·        Jednostavna  procedura odobrenja


Reprezentativni primer

KREDIT ZA OBRTNA SREDSTVA - subvencija

Iznos
1.000.000,00

Valuta

RSD

Rok

12 meseci

Kamatna stopa (godišnje)

3,00%

Naknada za obradu kredita

1,50%

EKS (godišnje)

6,12%

Mesečni anuitet

84.675 RSD

Troškovi korisnika - uračunati u obračun
efektivne kamatne stope


Trošak menica

100,00 RSD

Izveštaj kreditnog biroa

246,00 RSD

Potvrda iz Poreske uprave

620,00 RSD


Kreditni kalkulator

* Polje koje želite da izračunate mora biti prazno

Parametri kredita:


Opis Efektivna kamatna stopa:
Efektivna kamatna stopa:
Povraćaj depozita:
Iznos anuiteta (rate):
Broj anuiteta (rate):
Iznos kamata:
Ukupno plaćanja: