EN | RS

Tekući račun

Opšte informacije

Izaberite i otvorite Platni račun sa osnovnim uslugama ili jedan od paketa računa, OSNOVNI ili KVARTET tekući račun, u Halkbank a. d. Beograd, uz koje možete koristiti niz dodatnih pogodnosti i usluga.
Uz jednostavnu proceduru, tekući račun možete otvoriti u bilo kojoj ekspozituri Halkbank a. d. Beograd.

Prednosti

Uz jedan od paketa tekućih računa, stičete pravo na korišćenje usluge e-bankinga/m-bankinga, trajnog naloga za izmirenje mesečnih obaveza, platnih kartica, a uz redovna mesečna primanja po osnovu plate/penzije i pravo na korišćenje dozvoljenog prekoračenja računa i čekova

Uslovi

Mesečna naknada za vođenje aktivnog platnog računa iznosi:

  • Bez naknade za Platni račun sa osnovnim uslugama
  • 120 RSD fiksno, za Osnovni račun
  • 240 RSD promenljiva, za Kvartet račun.

Ukoliko se opredelite za otvaranje Platnog računa sa osnovnim uslugama mesečno se tarifiraju isključivo naknade za korišćenje elektronskih servisa u skladu sa tarifama naznačenim u nastavku. Ukoliko se opredelite za otvaranje paketa Osnovnog računa, uz naknadu za vođenje računa tarifira se periodična (mesečna) članarina za korišćenje platne kartice, naknada za korišćenje elektronskih servisa, naknada za izdavanje čekovnih blanketa, u skladu sa tarifama u nastavku, a u zavisnosti od toga koju dodatnu uslugu koristite.

Periodična (mesečna) članarina za korišćenje Visa Classic platne kartice iznosi:

  • 75 RSD, za račune sa zabeleženom promenom tokom meseca
  • 100 RSD, za račune bez zabeleženih promena tokom meseca.

Naknada za korišćenje elektronskih servisa (mesečna) iznosi:

  • 50 RSD, za račune sa zabeleženom promenom tokom meseca
  • 100 RSD, za račune bez zabeleženih promena tokom meseca.

Pitanja

Koja dokumentacija je potrebna za otvaranje računa?

Za otvaranje računa potrebno je da uz popunjen Zahtev za otvaranje računa, dostavite svoj identifikacioni dokument.


Da li se naknada za vođenje platnog računa / korišćenje usluga naplaćuje u mesecu u kojem nema promena na računu?

Naknada se naplaćuje ukoliko je u datom mesecu zabeležena minimum jedna promena na računu.


Šta je Platni račun sa osnovnim uslugama?

Platni račun sa osnovnim uslugama je platni račun koji se koristi za izvršavanje platnih transakcija u dinarima.


Koja je razlika između Platnog računa sa osnovnim uslugama i Osnovnog paketa računa?

Razlika između Platnog računa sa osnovnim uslugama i Osnovnog paketa računa je ta što uz Osnovni paket računa stičete pravo na korišćenje platne kartice internacionalnih brendova, trajnog naloga za izmirenje mesečnih obaveza, a uz redovna mesečna primanja po osnovu plate/penzije i pravo na korišćenje dozvoljenog prekoračenja računa i čekova.