EN | RS

Uslovi korišćenja

Osnovne karakteristike

Preuzimanje aplikacije

Sa Google Play Store i App Store platforme

Aktivacija i korišćenje servisa

Aktivacija unosom Korisničkog imena i Lozinke za pristup SmartHALK eBank aplikaciji. Preduslov je aktivna SmartHALK eBank aplikacija.

Softverski i hardverski zahtevi

Mobilni telefon sa operativnim sistemom:


Android (minimalna verzija 6.0 ili novija)
iOS (minimalna verzija 10 ili novija)
Omogućen pristup internetu sa mobilnog telefona

Funkcionalnosti

Uvid u stanje svih računa

Plaćanje računa (uključujići formiranje šablona za naloge koji se periodično ponavljaju)

Interni prenos sredstava

Menjački poslovi

Vreme izvšavanja naloga platnog prometa

U skladu sa Terminskim planom i OUP

Prodaja servisa

Apliciranje za servis

U poslovnim jedinicama Halkbank a.d. Beograd

Korisnička podrška

Kontakt centar na 011-2041-900 ili 0800-100-111

Maksimalno potrebno vreme za aktivaciju

3 radna dana od trenutka podnošenja zahteva

Troškovi korišćenja servisa

Aktivacija

Besplatna

Troškovi obavljanja platnog prometa i održavanje servisa

U skladu sa odgovarajućim tarifama Banke