EN | RS

Uslovi korišćenja

VISA CLASSIC

Osnovne karakteristike

Naziv platne kartice

Visa Classic

Obavezujući uslovi izdavanja – tip korisnika

Aktivan tekući račun tip 001 i devizni račun tip 316

Lice starije od 18 godina - rezident

Mogućnost korišćenja

U zemlji i inostranstvu i na internetu

Tehnologija kartice

Čip

Izdavanje dodatne kartice

Da, maksimalni broj nije ograničen

Rok važenja plastike kartice

24 meseca

Automatsko reizdavanje kartice

Ne

Limit po kartici

Stanje na tekućem računu za plaćanja u zemlji;

Stanje na deviznom računu tip 316 za plaćanja u inostranstvu i putem interneta

Korišćenje kartice

Bankomati

Da

POS Terminali

Da

Internet

Da, za transakcije preko EUR 30,00 neophodan poziv Call centru ChipCard-a (011 30 40 905 )

PayPall

Da, za transakcije preko RSD 6.000,00 neophodan poziv Call centru ChipCard-a (011 30 40 905 )

Odloženo plaćanje

Ne

Sigurnosni parametri – kategorija B

Dnevni limiti

U zemlji

U inostanstvu

Dnevni limit podizanja gotovine

Stanje na tekućem računu bez ograničenja u broju transakcija

EUR 500,00 iz 3 puta

Dnevni limit plaćanja robe/usluga

Stanje na tekućem računu bez ograničenja u broju transakcija

EUR 1.000,00 iz 10 puta

Mogućnost privremene korekcije parametara van osnovne kategorije – maksimum 72 sata

Da, u kategoriju A i BI

A – bez limita u broju transakcija za podizanje gotovine i plaćanja, ali sa limitom za internet

BI – osnovni limiti u iznosu i broju transakcija ali bez ograničenja za iznos internet plaćanja u maksimum 5 transakcija

Način korekcije

Pisani zahtev klijenata koji se dostavlja Odeljenju za PK

Prodaja i distribucija kartica

Apliciranje za karticu

U filijalama/ekspoziturama Poslovne mreže

Distribucija kartice i PIN-a

U filijalama/ekspoziturama Poslovne mreže

Vreme za produkciju i distribuciju

Maksimalno 14 radnih dana od dana zahteva


DINACARD DEBITNA KARTICA

Osnovne karakteristike

Naziv platne kartice

DinaCard debitna kartica

Obavezujući uslovi izdavanja – tip korisnika

Aktivan Platni račun sa osnovnim uslugama ili aktivan tekući račun.

Sredstvo obezbeđenja

Bez posebnog obezbeđenja

Mogućnost korišćenja

Isključivo u zemlji

Tehnologija kartice

Magnetna pista

Izdavanje dodatne kartice

Da, maksimalni broj nije ograničen

Rok važenja plastike kartice

24 meseca

Automatsko reizdavanje kartice

Da, ukoliko je kartica korišćena u poslednjih 90 dana inicijalnog perioda važenja plastike

Limit po kartici

Stanje na tekućem računu tip 001, uvećano za iznos odobrene dozvoljene pozajmice

Korišćenje kartice

Bankomati

Da

POS Terminali

Da

Internet u zemlji

Da, za transakcije preko RSD 3000,00 neophodan poziv Call centru ChipCard-a (011 30 40 905)

PayPall

Ne

Odloženo plaćanje

Ne

Sigurnosni parametri

Dnevni limit podizanja gotovine

Stanje na tekućem računu bez ograničenja u broju transakcija

Dnevni limit plaćanja robe/usluga

Mogućnost korekcije parametara

Ne

Prodaja i distribucija kartica

Apliciranje za karticu

U filijalama/ekspoziturama Poslovne mreže

Distribucija kartice i PIN-a

U filijalama/ekspoziturama Poslovne mreže

Vreme za produkciju i distribuciju

Maksimalno 14 radnih dana od dana zahteva