EN | RS

Uslovi korišćenja

Visa Debit

OSNOVNE KARAKTERISTIKE 

Naziv platne kartice

Visa Debit

Obavezujući uslovi izdavanja – tip korisnika

Aktivan tekući račun tip 001 i devizni račun tip 316

Lice starije od 18 godina

Mogućnost korišćenja

U zemlji i inostranstvu i na internetu

Tehnologija kartice

Čip - Contactless

Izdavanje dodatne kartice

Da, do dve dodatne kartice

Rok važenja plastike kartice

36 meseci

Automatsko reizdavanje kartice

Ne

Limit po kartici

Stanje na tekućem računu za plaćanja u zemlji;

Stanje na deviznom računu EUR tip 316 za plaćanja u inostranstvu i putem interneta

KORIŠĆENJE KARTICE 

Bankomati

Da

POS Terminali

Da

Internet

Da (3DSecure)

PayPall

Da

Odloženo plaćanje

Ne

PERIODIČNI LIMITI 

Dnevni limiti

U zemlji

U inostanstvu

Dnevni limit podizanja gotovine

RSD 50.000 (maksimalan broj transakcija 10)

EUR 500 (maksimalan broj transakcija 10)

Dnevni limit plaćanja robe/usluga
RSD 100.000 (maksimalan broj transakcija 50)
EUR 1.000 (maksimalan broj transakcija 50)
Internet kupovina
RSD 100.000 (maksimalan broj transakcija 20)
EUR 1.000 (maksimalan broj transakcija 20)
Mesečni limiti
U zemljiU inostranstvu
Dnevni limit podizanja gotovine
RSD 600.000 (maksimalan broj transakcija 30)
EUR 5.000 (maksimalan broj transakcija 30)
Dnevni limit plaćanja robe/usluga
RSD 600.000 (maksimalan broj transakcija 200)
EUR 5.000 (maksimalan broj transakcija 200)

Internet kupovina

RSD 300.000 (maksimalan broj transakcija 50)

EUR 2.500 (maksimalan broj transakcija 50)

PRODAJA I DISTRIBUCIJA KARTICA 

Apliciranje za karticu

U filijalama/ekspoziturama Poslovne mreže

Distribucija kartice i PIN-a

Dostava kartice na poštansku adresu

Dostava PIN-a SMS porukom

Vreme za produkciju i distribuciju

Maksimalno 14 radnih dana od dana zahteva


DinaCard Debit

OSNOVNE KARAKTERISTIKE 

Naziv platne kartice

DinaCard Debitna

Obavezujući uslovi izdavanja – tip korisnika

Aktivan tekući račun tip 001

Lice starije od 18 godina

Mogućnost korišćenja

U zemlji

Tehnologija kartice

Magnetna

Izdavanje dodatne kartice

Da, do dve dodatne kartice

Rok važenja plastike kartice

36 meseci

Automatsko reizdavanje kartice

Ne

Limit po kartici

Stanje na tekućem računu

KORIŠĆENJE KARTICE

Bankomati

Da

POS Terminali

Da

Internet u zemlji

Da 

PayPall

Ne

Odloženo plaćanje

Ne

PERIODIČNI LIMITI 

Dnevni limiti

U zemlji

Dnevni limit podizanja gotovine
RSD 50.000 (maksimalan broj transakcija 10)
Dnevni limit plaćanja robe/usluga
RSD 100.000 (maksimalan broj transakcija 50)
Internet kupovina
RSD 100.000 (maksimalan broj transakcija 20)
Mesečni limiti
U zemlji
Dnevni limit podizanja gotovine
RSD 600.000 (maksimalan broj transakcija 30)
Dnevni limit plaćanja robe/usluga
RSD 600.000 (maksimalan broj transakcija 200)

Internet kupovina

RSD 300.000 (maksimalan broj transakcija 50)

PRODAJA I DISTRIBUCIJA KARTICA 

Apliciranje za karticu

U filijalama/ekspoziturama Poslovne mreže

Distribucija kartice i PIN-a

Dostava kartice na poštansku adresu

Dostava PIN-a SMS porukom

Vreme za produkciju i distribuciju

Maksimalno 14 radnih dana od dana zahteva


Mastercard Gold Debit

OSNOVNE KARAKTERISTIKE 

Naziv platne kartice

Mastercard Gold Debit

Obavezujući uslovi izdavanja – tip korisnika

Aktivan tekući račun tip 001 i devizni račun tip 316

Lice starije od 18 godina

Mogućnost korišćenja

U zemlji i inostranstvu i na internetu

Tehnologija kartice

Čip - Contactless

Izdavanje dodatne kartice

Da, do dve dodatne kartice

Rok važenja plastike kartice

36 meseci

Automatsko reizdavanje kartice

Ne

Limit po kartici

Stanje na tekućem računu za plaćanja u zemlji;

Stanje na deviznom računu EUR tip 316 za plaćanja u inostranstvu i putem interneta

KORIŠĆENJE KARTICE 

Bankomati

Da

POS Terminali

Da

Internet

Da (3DSecure)

PayPall

Da

Odloženo plaćanje

Ne

PERIODIČNI LIMITI 

Dnevni limiti

U zemlji

U inostanstvu

Dnevni limit podizanja gotovine

RSD 50.000 (maksimalan broj transakcija 10)

EUR 500 (maksimalan broj transakcija 10)

Dnevni limit plaćanja robe/usluga
RSD 100.000 (maksimalan broj transakcija 50)
EUR 1.000 (maksimalan broj transakcija 50)
Internet kupovina
RSD 100.000 (maksimalan broj transakcija 20)
EUR 1.000 (maksimalan broj transakcija 20)
Mesečni limiti
U zemljiU inostranstvu
Dnevni limit podizanja gotovine
RSD 600.000 (maksimalan broj transakcija 30)
EUR 5.000 (maksimalan broj transakcija 30)
Dnevni limit plaćanja robe/usluga
RSD 600.000 (maksimalan broj transakcija 200)
EUR 5.000 (maksimalan broj transakcija 200)

Internet kupovina

RSD 300.000 (maksimalan broj transakcija 50)

EUR 2.500 (maksimalan broj transakcija 50)

PRODAJA I DISTRIBUCIJA KARTICA 

Apliciranje za karticu

U filijalama/ekspoziturama Poslovne mreže

Distribucija kartice i PIN-a

Dostava kartice na poštansku adresu

Dostava PIN-a SMS porukom

Vreme za produkciju i distribuciju

Maksimalno 14 radnih dana od dana zahteva


Mastercard Sticker Debit

OSNOVNE KARAKTERISTIKE 

Naziv platne kartice

Mastercard Sticker Debit

Obavezujući uslovi izdavanja – tip korisnika

Aktivan tekući račun tip 001 i devizni račun tip 316

Lice starije od 18 godina

Mogućnost korišćenja

U zemlji i inostranstvu i na internetu

Tehnologija kartice

Contactless

Izdavanje dodatne kartice

Da, do dve dodatne kartice

Rok važenja plastike kartice

36 meseci

Automatsko reizdavanje kartice

Ne

Limit po kartici

Stanje na tekućem računu za plaćanja u zemlji;

Stanje na deviznom računu EUR tip 316 za plaćanja u inostranstvu i putem interneta

KORIŠĆENJE KARTICE 

Bankomati

Da (samo contactless)

POS Terminali

Da

Internet

Ne

PayPall

Ne

Odloženo plaćanje

Ne

PERIODIČNI LIMITI 

Dnevni limiti

U zemlji

U inostanstvu

Dnevni limit podizanja gotovine

RSD 50.000 (maksimalan broj transakcija 10)

EUR 500 (maksimalan broj transakcija 10)

Dnevni limit plaćanja robe/usluga
RSD 100.000 (maksimalan broj transakcija 50)
EUR 1.000 (maksimalan broj transakcija 50)
Mesečni limiti
U zemljiU inostranstvu
Dnevni limit podizanja gotovine
RSD 600.000 (maksimalan broj transakcija 30)
EUR 5.000 (maksimalan broj transakcija 30)
Dnevni limit plaćanja robe/usluga
RSD 600.000 (maksimalan broj transakcija 200)
EUR 5.000 (maksimalan broj transakcija 200)
PRODAJA I DISTRIBUCIJA KARTICA 

Apliciranje za karticu

U filijalama/ekspoziturama Poslovne mreže

Distribucija kartice i PIN-a

Dostava kartice na poštansku adresu

Dostava PIN-a SMS porukom

Vreme za produkciju i distribuciju

Maksimalno 14 radnih dana od dana zahteva


Mastercard World

OSNOVNE KARAKTERISTIKE 

Naziv platne kartice

Mastercard World

Obavezujući uslovi izdavanja – tip korisnika

Paket tekućeg računa (STANDARD, SILVER ILI GOLD)

Mogućnost korišćenja

U zemlji i inostranstvu i na internetu

Tehnologija kartice

Čip - Contactless

Izdavanje dodatne kartice

Da, do dve dodatne kartice

Rok važenja plastike kartice

36 meseci

Automatsko reizdavanje kartice

Ne

Limit po kartici

Odobren kreditni limit

KORIŠĆENJE KARTICE 

Bankomati

Da

POS Terminali

Da

Internet

Da (3DSecure)

PayPall

Da

Odloženo plaćanje

Da

PERIODIČNI LIMITI 

Dnevni limiti

U zemlji

U inostanstvu

Dnevni limit podizanja gotovine

RSD 50.000 (maksimalan broj transakcija 10)

EUR 500 (maksimalan broj transakcija 10)

Dnevni limit plaćanja robe/usluga
RSD 100.000 (maksimalan broj transakcija 50)
EUR 1.000 (maksimalan broj transakcija 50)
Internet kupovina
RSD 100.000 (maksimalan broj transakcija 20)
EUR 1.000 (maksimalan broj transakcija 20)
Mesečni limiti
U zemljiU inostranstvu
Dnevni limit podizanja gotovine
RSD 600.000 (maksimalan broj transakcija 30)
EUR 5.000 (maksimalan broj transakcija 30)
Dnevni limit plaćanja robe/usluga
RSD 600.000 (maksimalan broj transakcija 200)
EUR 5.000 (maksimalan broj transakcija 200)

Internet kupovina

RSD 300.000 (maksimalan broj transakcija 50)

EUR 2.500 (maksimalan broj transakcija 50)

PRODAJA I DISTRIBUCIJA KARTICA 

Apliciranje za karticu

U filijalama/ekspoziturama Poslovne mreže

Distribucija kartice i PIN-a

Dostava kartice na poštansku adresu

Dostava PIN-a SMS porukom

Vreme za produkciju i distribuciju

Maksimalno 14 radnih dana od dana zahteva

Za dodatne uslove i pogodnosti pogledajte na linku a više o uslovima kreditiranja možete saznati iz reprezentativnog primera ovde

Visa Gold

OSNOVNE KARAKTERISTIKE 

Naziv platne kartice

Visa Gold 

Obavezujući uslovi izdavanja – tip korisnika

Paket tekućeg računa (STANDARD, SILVER ILI GOLD)

Mogućnost korišćenja

U zemlji i inostranstvu i na internetu

Tehnologija kartice

Čip - Contactless

Izdavanje dodatne kartice

Da, do dve dodatne kartice

Rok važenja plastike kartice

36 meseci

Automatsko reizdavanje kartice

Ne

Limit po kartici

Odobren kreditni limit

KORIŠĆENJE KARTICE 

Bankomati

Da

POS Terminali

Da

Internet

Da (3DSecure)

PayPall, Aliexpress sajtovi

Da

Odloženo plaćanje

Da

PERIODIČNI LIMITI 

Dnevni limiti

U zemlji

U inostanstvu

Dnevni limit podizanja gotovine

RSD 50.000 (maksimalan broj transakcija 10)

EUR 500 (maksimalan broj transakcija 10)

Dnevni limit plaćanja robe/usluga
RSD 100.000 (maksimalan broj transakcija 50)
EUR 1.000 (maksimalan broj transakcija 50)
Internet kupovina
RSD 100.000 (maksimalan broj transakcija 20)
EUR 1.000(maksimalan broj transakcija 20)
Mesečni limiti
U zemljiU inostranstvu
Dnevni limit podizanja gotovine
RSD 600.000 (maksimalan broj transakcija 30)
EUR 5.000 (maksimalan broj transakcija 30)
Dnevni limit plaćanja robe/usluga
RSD 600.000 (maksimalan broj transakcija 200)
EUR 5.000 (maksimalan broj transakcija 200)

Internet kupovina

RSD 300.000 (maksimalan broj transakcija 50)

EUR 2.500 (maksimalan broj transakcija 50)

PRODAJA I DISTRIBUCIJA KARTICA 

Apliciranje za karticu

U filijalama/ekspoziturama Poslovne mreže

Distribucija kartice i PIN-a

Dostava kartice na poštansku adresu

Dostava PIN-a SMS porukom

Vreme za produkciju i distribuciju

Maksimalno 14 radnih dana od dana zahteva

Za dodatne uslove i pogodnosti pogledajte na linku a više o uslovima kreditiranja možete saznati iz reprezentativnog primera ovde