EN | RS

Uslovi korišćenja

Osnovne karakteristike

Pristup aplikaciji

https://secureweb.24x7.rs

Aktivacija i korišćenje servisa

Na osnovu korisničkog imena i aktivacionog koda dobijenog putem e-mail upućenog od strane Banke

Softverski i hardverski zahtevi

Za korišćenje Elektronskog bankarstva potreban Vam je računar sa pristupom internetu. Aplikacija za E-banking se može koristiti na raznim operativnim sistemima (Windows, Linux, iOS) i na većini internet pretraživača (Chrome, FireFox, Internet Explorer, Opera, Safari).

Minimalna potrebna konfiguracija:
Procesor Pentium II 266MHz ili bolji
128MB ili više RAM
Video adapter sa podrškom za rezoluciju 1024x768
Monitor sa podrškom za 64K boja
Smart Card, standardni PC/SC (povezan na serijski, PC/2,ili USB port ili putem PCI ili ISA slota)
Internet konekcija minimalne brzine 19200 bps.

Preporučena konfiguracija:
Procesor Pentium IV 1Ghz ili bolji
256MB RAM
Video adapter sa 32MB memorije i podrškom za rezoluciju 1280x1024
Monitor sa podrškom za 16M boja (24-bitna paleta boja)
OmniKey, Fujitsu Siemens ili GemPlus čitač kartica
Širokopojasna Internet konekcija brzine 512 kbps

Vreme izvšavanja naloga platnog prometa

U skladu sa Terminskim planom i OUP

Prodaja servisa

Apliciranje za servis

U filijalama/ekspoziturama Poslovne mreže

Korisnička podrška

Odeljenje za platne kartice i elektronske servise

Maksimalno potrebno vreme za aktivaciju

3 radna dana od trenutka podnošenja zahteva

Troškovi korišćenja servisa

Aktivacija

Besplatna

Troškovi obavljanja

platnog prometa i

održavanje servisa

U skladu sa odgovarajućim tarifama Banke