EN | RS

Završetak moratorijuma I

Poštovani klijenti,

Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema IO NBS broj 70 od 17.03.2020.godine (u daljem tekstu: Odluka NBS), HALKBANK a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) ponudila je svojim klijentima zastoj u otplati obaveza ( u daljem tekstu: moratorijum).

Za sve klijente koji se nisu izjasnili da ne prihvataju ponudu Banke, moratorijum je počeo da se primenjuje od 31.03.2020. godine. Za klijente koju su zahtevali primenu moratorijuma pre tog roka, moratorijum je počeo da se primenjuje prema zahtevu klijenta, a najranije dana 18.03.2020. godine, danom stupanja na snagu Odluke NBS. 

Obaveštavamo vas da, shodno Odluci NBS moratorijum prestaje 90 dana od dana početka njegove primene, ali ne kasnije 30.06.2020.godine. Nakon prestanka moratorijuma nastavljate otplatu svojih obaveza u skladu sa novim planom otplate koji će vam Banka dostaviti, osim ako u roku ne kraćem od pet dana od dana prijema novog plana otplate, ne zahtevate izmirenje obaveza iz perioda moratorijuma, na jedan od sledećih načina i to:

  • plaćanjem odjednom sva tri anuiteta iz perioda moratorijuma (glavnicu i kamatu), odmah po isteku moratorijuma (četvrti mesec) ili 
  • plaćanjem samo kamate koja se odnosi na period moratorijuma, odmah po isteku moratorijuma (četvrti mesec)

Datumi prestanka moratorijuma svakog pojedinačnog plasmana zavisi od datuma početka moratorijuma.

U nastavku vam ukratko prikazujemo neke od primera početka i prestanka moratorijuma, kao i primere dospeća rata/anuiteta prema planu otplate koji vam je uručen uz ugovor/aneks i novom planu otplate koji će vam Banka dostaviti najkasnije 3 dana pre isteka moratorijuma.


Datum početka moratorijuma
Datum prestanka moratorijuma
18.03.2020
18.06.2020
31.03.2020
30.06.2020
15.04.2020
30.06.2020

Datum dospeća rate/anuiteta po

prethodnom planu otplate( koji je trebao

da važi za vreme trajanja moratorijumu)

Datum dospeća prve rate po novom planu

otplate (nakon prestanka trajanja

moratorijuma)

18.03.2020
18.06.2020
31.03.2020
3006.2020
15.04.2020
15.07.2020

Nove planove otplate za obaveze za koje ste prihvatili moratorijum, ili se isti smatra prihvaćenim shodno Odlici NBS, Banka će vam dostaviti poštom ili putem mejla, najkasnije 3 dana pre datuma prestanka moratorijuma vaših obaveza.

O načinu utvrđivanja vaših obaveza za vreme i po prestanku moratorijuma možete se informisati putem sledećih linkova:

PRIVREDNA DRUŠTVA

PREDUZETNICI I AGRO KLIJENTI

STANOVNIŠTVO

Za sve dodatne informacije možete da kontaktirate filijalu/ekspozituru Banke u kojoj ste zaključili ugovor ili da pozovete naš Kontakt centar na broj 0800/100-111. Radno vreme Kontakt centra je 24h svakog dana u toku nedelje a poziv je besplatan.

Srdačno vaša,

HALKBANK a.d. Beograd